Назначени са заместник-министрите в Министерството на труда и социалната политика

Иванка Шалапатова е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната политика от вчера, 20 март 2013 г. Тя ще координира дейностите, свързани с политиките по социално подпомагане и социални услуги, децата и хората с увреждания. Нейният ресор включва Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и проект „Социално включване”.

Иванка Шалапатова има 15-годишен професионален опит в неправителствени организации, свързани главно с грижата за децата. Тя е ръководила представителствата на британските благотворителни организации „Европейски детски тръст” и „Всяко дете“. Преди да приеме поста на заместник-социален министър, г-жа Шалапатова е била директор на фондация „За нашите деца”.

Петър Хр. Стоянов е назначен на поста заместник-министър на труда и социалната политика. Той ще отговаря за дейностите в областта на доходите и жизненото равнище, демографското развитие, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници, безопасността и здравето при работа, международното сътрудничество и координацията по въпросите на ЕС.

Петър Стоянов е работил в Центъра за международно развитие на Harvard University. Бил е старши макроикономист в един от основните проекти на Американската агенция за международно развитие (USAID) – проект „Пазар на труда“.

Свързани публикации