Несигурността на работещите остава световна тенденция

Едва около 1/4 от работещите по света имат стабилна дългосрочна работа, показва доклад на Международната организация на труда (ILO). Проучването, обхващащо само страните, които разполагат със съответната статистика (на практика 84% от работещите по света), показва, че останалите 3/4 преживяват само с временна и почасова работа и краткосрочни договори или са в сивата икономика. Повече от 60% от работещите въобще нямат договор, а от тези, които разполагат с такъв, едва 42% са на постоянен договор.

Очаквано, ситуацията е по-добра в развитите страни. В ЕС около 8 от 10 работещи имат трудов договор, докато в Субсахарска Африка и Южна Азия цифрите показват само 2 от 10 по отношение на същия показател. Интерактивна графика на ILO показва точното измерение на проблема по държави: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_369618/lang–en/index.htm

Въпреки това от Международната организация на труда отбелязват, че се отчита (макар и лек) ръст на заетите по договорни отношения в последните 2 десетилетия във всички световни региони, както се вижда и на графиката по-долу. Очакванията са тази тенденция да продължи и в периода 2015-2019 г.

wagesalary

Източник:  ILO, World Employment and Social Outlook 2015

Докладът отбелязва и тенденция за нарастване на почасовата работа, особено сред жените. Увеличаването на този тип заетост задминава това при трудовите отношения на пълен работен ден за периода 2009-2013 г.

Според генералния директор на Международната организация на труда Гай Райдер, говорим за все по-диверсифициран работен свят. Той подчертава, че нестандартните форми на заетост от една страна помагат на безработните все пак да си стъпят на краката, но от друга, показват тенденция на широкозастъпената несигурност, която обхваща много работещи в глобален мащаб днес. В приложеното видео ще откриете и кратък коментар на променящата се същност на заетостта в световен мащаб, изготвен от специалистите от ILO.

Свързани публикации