Нов международен проект с българско участие ще идентифицира пречките пред младите хора в намирането на работа

NEGOTIATE или „Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа“ е международен проект, с участието на организации от България, Чехия, Германия, Гърция, Норвегия, Полша и Великобритания.

Проектът е финансиран по програмата за изследвания и иновации на Европейската комисия Хоризонт 2020 с цел да се изследват дългосрочните и краткосрочни последици от несигурността на работното място и изключването от пазара на труда, с които младите хора в Европа се сблъскват в началото на своята трудова кариера – как неблагоприятните условия на трудовия пазар влияят върху прехода на младите хора към зрялост и по-конкретно преминаването към икономическа независимост, напускане на дома на родителите и създаване на собствено семейство.

Изследват се различните условия на трудовия пазар и на икономиката в страната, анализира се различният достъп до подкрепа от страна на държавата, семейството и гражданските организации, както и се проучват възможностите на младежите да въздействат върху перспективите си за намиране на работа и техните субективни възприятия относно трудовата несигурност.

В изследването в България, което на практика стартира през януари 2016 г., са включени и работодателите и служителите по подбор на персонал. Ще бъдат анализирани и проучени кои характеристики от профила на кандидата имат негативен ефект при решението да бъде нает или не определен млад човек. По този начин се цели да бъдат идентифицирани проблемните аспекти и създадени национални политики за отстраняването им.

Участник в NEGOTIATE от българска страна е Институтът за изследване на обществата и знанието към БАН, чийто ръководител застана пред камерата ни, за да разкаже за интересната инициатива.

negotiate

Свързани публикации