Нов портал предлага стажантски позиции в държавната администрация

839 стажантски позиции за студенти в 183 административни структури в 109 населени места в цялата страна са разкрити за втората вълна студентски стажове по  проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”.

От 24 септември до 5 октомври всички студенти ще могат да кандидатстват за втората вълна стажове в държавната администрация, които ще се проведат от 29 октомври до 29 ноември 2012 г. Кандидатстването ще се извършва изцяло по електронен път – чрез специализирания портал за стажове в държавната администрация www.staj.government.bg, разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на стажове в държавната администрация”.

В стажантската програма могат да вземат участие всички български граждани – студенти в университети в страната и в чужбина след завършен втори курс.

Проектът има за цел да предостави пълноценни стажантски възможности на талантливи български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна.

Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

Изисквания към кандидатите:

  • Към момента на кандидатстване да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или в чужбина, след завършен втори курс;

  • Да са в процес на обучение по специалност съобразно стажантското място, за което кандидатстват;

  • Да имат среден успех от следването до момента – над 4.00;

  • Да имат желание за работа, личностно развитие и учене;

  • Да притежават отлични комуникативни и организационни умения, както и добра компютърна грамотност.

Кандидатстване:

Чрез он-лайн регистрация на адрес: www.staj.government.bg и решаване на тест.

При регистрация в сайта всеки студент ще получава уникален идентификационен номер, чрез който ще може да следи хода на кампанията, датите да интервюта и класирането си, както и полезна актуална информация.

Краен срок за кандидатстване за втората вълна стажове – 5 октомври 2012 година.

С  успешно представилите се на тестовете кандидати ще бъдат организирани интервюта в съответните административни структури в периода от 11 до 19 октомври до 2012 г.

Всички заявени от структурите на държавната администрация места за стажанти са обявени на:  www.staj.government.bg.

За допълнителна информация:

Emai: staj@government.bg  T: +359 2 4918000  W: www.staj.government.bg

 

Публикации от серията