Нови схеми ще осигурят работа на безработни младежи

Операция „Младежка заетост” ще осигури работа на около 7500 безработни младежи до 29 години, съобщи вчера заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова по време на пресконференция на Агенцията по заетостта. Тя поясни, че общо 8000 младежи в целевата група ще получат възможност да участват в краткосрочни 6-месечни стажове или обучение на работното място при работодател за период до 6 месеца.

Схемата „Младежка заетост” ще има две насоки. Едната ще обхване безработните младежи до 29 г., които имат висше или средно професионално образование. За тях държавата осигурява средства за заплата, съобразена с минималното трудово възнаграждение за съответната професия, за период от 6 месеца. „Ако работодателят задържи участника в програмата с безсрочен трудов договор държавата ще поеме и осигуровките на работника за следващите 6 месеца”, поясни Росица Янкова.

„Втората насока на „Младежка заетост” ще обхване младежите със средно образование, на които държавата ще осигури обучение на работното място до 6 месеца”, съобщи заместник-министър Янкова. Тя допълни, че обучаваните ще получават всеки месец по 90 % от минималната работна заплата, а след успешно издържан изпит в края на обучението, работодателят може да задържи лицето за срок не по-дълъг от 3 години.

Общата стойност на схемата „Младежка заетост” е 35 милиона лева. „Първоначално се осигуряват 20 млн. лева средства от националния бюджет, които на по-късен етап ще бъдат възстановени от ЕК чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020”, допълни заместник-министър Янкова.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов съобщи, че има трайна тенденция за намаляване на безработицата от началото на годината. Той поясни, че нивото на безработицата за месец април е 11.8%, което е намаление с 0.4% спрямо март.

Свързани публикации