Нови срокове за детските обезщетения

Националният осигурителен институт съобщава, че паричните обезщетения за отглеждане на малко дете за м. март ще бъдат преведени по банковите сметки на правоимащите лица на 12 април 2013 г. Това е публикувано на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Срокът за плащане е съобразен с нормативните срокове за деклариране на промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на парични обезщетения, който осигурените лица и осигурителите са длъжни да спазват.

Изплащането на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст се извършва текущо след изтичане на месеца, за който се отнася обезщетението. НОИ превежда сумите на всички майки в първите дни на следващия месец, за които са постъпили данни по декларация №1. За тези майки, за които данни в НАП се подават до 25-то число на следващия месец, превеждането на сумите се извършва съобразно сроковете за деклариране на промяна в обстоятелствата за отглеждане на детето /настаняване на детето в детско заведение, прекратяване на трудовия договор, прехвърляне на отпуска за отглеждане на дете от друг член от семейството, прекратяване на отпуска поради връщане на работа и др./ В бъдеще обезщетенията ще бъдат изплащани до 10-то число на следващия месец.

Свързани публикации