Новото поколение на стандарта Investors in People бе представено в София

В началото на октомври тази година, в Резиденцията на британския посланик в гр. София, беше представен Стандартът на Investors in People от Шестото поколение. Ексклузивен лицензодържател на стандарта за България е International Human Resources – IHR.

Събитието предизвика интереса на бизнеса и срещна над 60 изпълнителни директори и HR мениджъри на компании от различни сектори и индустрии.

Събитието се проведе под патронажа на Н.Пр. Ема Хопкинс, Посланик на Великобритания в България и специалното участие на г-н Дейвид Дейл, Оперативен директор на Investors in People International.

Лидери на част от акредитираните компании, сред които Jonathan Gladwish, Изпълнителен директор на 60K, Владимир Дичев, Изпълнителен директор на ЧЕЗ Трейд и Иван Василев, Изпълнителен Директор на ТНТ вдъхновяващо споделиха ползите и успехите от внедряването на стандарта Investors in Peoplе, както за самите организации, така и за техните служители.

По време на събитието гостите имаха възможността да се запознаят с компаниите в България, които се стремят да се развиват по най-високите световни стандарти за управление на хора.

Освен акредитираните по Стандарта компании в България има и много организации със статут Working with Investors in Peoplе – което означава че те са предприели първите стъпки от акредитационния процес. Това е знак, че в бизнеса в страната все по-широко се осъзнава необходимостта от внедряване на инструменти за иновации и креативност, за вдъхновяващо управление на хората.

Investors in People е уникален акредитационен стандарт, предназначен за организации, които се стремят към най-високи постижения, независимо от етапа им на организационно развитие. Рамката на Investors in People е изградена на базата на най-добрите световни практики, доказано успешни в дългосрочен план, но и развиващи се през годините. Investors in People отразява последните тенденции в управлението на хора. Рамката е достатъчно гъвкава, за да обслужи разнообразни цели и стратегически ориентации на организациите. Стандартът дефинира стъпките, които е необходимо една компания да предприеме, за да покаже най-доброто, на което е способна

Investors in People насочва организациите към създаване на обстановка, в която всеки служител да бъде лидер в собственото си поле на действие. Централен фокус е комуникацията – обратната връзка, споделянето на идеи, как талантите да бъдат идентифицирани и проявени в реалната работа и всяка картина от бъдещето да бъде ясно видима от всеки в компанията. Рамката на Investors in People подпомага компаниите да съзрат потенциала на служителите си, да им помогнат да бъдат проактивни и да изберат и припознаят себе си във визиите, мисиите, целите и стратегиите на компаниите, в които работят.

Една от целите  на Стандарта Investors in People е да покаже на компании от най-разнообразни бизнес сектори и индустрии, независимо от размера им, как да създадат култура на прозрачност и непрекъсната комуникация, атмосфера на доверие и признание между служители и ръководители.

Независимо от нивото на организационно развитие, ползите от акредитацията могат да бъдат измерени. Компаниите, интегрирали Стандарта, съобщават за силно повишаване на ефективността, продуктивността, ангажираността на хората си и разпознаваемостта на работодателската си марка. Основна цел е, в дългосрочен план, организациите, работещи с рамката, да бъдат все по-успешни, стабилни и конкурентни, а и по-оптимистични за бъдещето.

Това, което кара организациите, сертифицирани по Investors in People, да се чувстват горди с акредитацията си, е споделяне на вярването, че успехът и бъдещето на една компания се определят от нейните хора и ангажираността която те имат!

Свързани публикации