Обучение по ЗБУТ в Лятната школа за ЧР специалисти

Практически съвети по ЗБУТ – помагало за HR-специалиста  е втората тема в Лятна школа за ЧР специалисти. Обучението ще се проведе на 12-ти юли с водещ Симона Райчева, Специалист ЧР и отговорник по безопасност и здраве в Санома Блясък България.

Чрез това обучение Лятна школа цели да представи един различен поглед върху въпроса „Чия функция е ЗБУТ?” и да даде възможност на участниците да получат опит и знания за преодоляване на кризисни ситуации и казуси свързани с административната работа по условия на труд и ЧР, както и да усвоят ефективни инструменти за своята „безопасна работа” в тази област.

Обучението ще представи различни казуси от практиката свързани с прилагането на законовите наредби по ЗБУТ. Акцентите ще паднат върху критичните моменти в работата на ЧР специалистите и въобще на хората, които работят в сферата по осигуряване на безопасност при работа.

 Повече за обучението може да научите тук.

Публикации от серията