Обучението на персонала – неизбежната реалност

работа3Вярвам, че хората правят (успеха на) фирмата. Живеем в свят, в който финансите са намираеми, купуваме технологиите от едни и същи производители. Накрая това, което прави една фирма успешна или не, са хората, които работят в нея. Тяхната мотивация, но най-вече тяхната компетентност.

Затова всеки работодател търси да намери и наеме най-подготвените и мотивирани служители, но това не винаги е възможно по най-различни причини. Понякога просто няма такива хора на пазара на труда.

Решението е в обучението на персонала и бизнесът е наясно, че то е неизбежно.

Ето и няколко основни вида обучение, с които всички се сблъскваме:

Въвеждащо обучение

При започване на работа всеки нов служител подлежи на такова. Това е запознаване с историята и основните правила на фирмата, структура, йерархия, канали за комуникация, работно време, работно облекло, с правилата за безопасност на труда (това понякога е отделно обучение, особено в производствените фирми), накратко с всичко, което новият служител трябва да знае, включително и битовите потребности, като местоположението на тоалетните, например.

Продуктово обучение

Това наименование е малко условно, но с него се има предвид детайлното запознаване на новия служите с продуктите и/или услугите на фирмата. То е изключително важно дори при наемане на висококвалифициран служител. Независимо от тази квалификация, винаги има вътрешни, специфични правила и технологични подробности, които няма как да са му известни.

Такова обучение се провежда и при въвеждане на нов продукт или услуга за всички, които имат отношение към това.

Специфични професионални обучения

Те се правят с цел повишаване на квалификацията на служителите – придобиване на нови знания и умения, разширяване на вече съществуващите и по-този начин – придобиване на конкуретно предимство на цялата фирма.

Обучения по меки умения

Меките (или още преносими) умения се смятат за все по-важни от нарастващ брой работодатели. Включват гъвкавост, комуникативност, самомотивация, умения за работа в екип, умения за приоритизиране и разпределение на времето и т.н. Познаването на чужди езици и компютърната грамотност спадат също към меките умения.

Естествено, преценка на фирмата е за кои отдели и кои нива в йерархията какви меки умения трябва да се развиват. Факт е обаче, че развитието им винаги подобрява резултатите на фирмата.

Как се избира кога и какви обучения да се провеждат и кои служители да бъдат включени в тях?

Някои обучения, като въвеждащото или продуктовото, са задължителни. В тях се включват всички новопостъпили. За другите преценката се прави на база бизнес нуждите на фирмата и оценката на квалификацията на служителите.

Например, в добре организираните фирми от една страна има годишна оценка на персонала, в която се отбелязват и нуждите от допълнително обучение и планът за развитие на всеки служител. От друга страна, в бизнес плана за годината, от който се вижда какви ще са нуждите на организацията. Така лесно се прави и годишен план за обучение, който повишава ефективността, премахва излишните обучения и в крайна сметка пести, време и средства на фирмата, като все пак гарантира постигане на поставените цели.

Но даже и в по-малките фирми, с неразвити такива процедури, тази оценка е възможна и препоръчителна.

Какви видове обучение се ползват най-често?

Едното деление е според това, дали обучението е с откъсване от работа или без откъсване от работа.

В последните години стремително си пробиват път и всякакви форми на дистанционно обучение: уебинари, телеконферентни връзки и подобни. Хубавото при тях е, че се пестят от една страна време, от друга – разходи за пътувания.

Другото важно деление е според това кой извършва обучението:

Вътрешнофирменото обучение

То е най-често прилаганото, особено след кризата и нарасналата нужда от пестене на средства. При него хората се обучават от по-опитни и компетентни колеги. Понякога, за много специфични технологии и процеси, това е единственият начин, тъй като служителите на фирмата са най-добри и запознати с тях.

Към вътрешнофирмените обучения можем да отнесем и менторството.

Външно обучение

Прилага се за знания и умения, които нямаме във фирмата и искаме да придобием.

Много често тук спадат и обученията за придобиване на сертификати.

При организация на обучение за малък брой лица често е по-изгодно те да бъдат включени във външно обучение – смесена група на хора от няколко фирми.

Накрая въпросът – не е ли скъпо да обучаваме служителите си? Според мен, отговорът е – неизбежно е, ако искаме да сме успешни. Това е просто разход, който трябва да предвидим.

Текстът е публикуван първоначално в списание Business Club.

Свързани публикации