Обученията в Практическа HR школа продължават

Практическа HR школа е нещо ново и различно. Това не са стандартизирани обучения или семинари. Школата е изградена на базата на големия опит и наблюденията на лекторите.

Това, което всъщност е уникалното за обученията, част от Практическа HR школа, е че те се провеждат в малки групи (6-8 души) и целта им е да се осъществява активно учене. Опитът показва, че провеждането на обучения в малка група способства за много по-тясна връзка между участниците, лесно се преодоляват бариерите и така хората могат да отворят себе си и да споделят своите въпроси или казуси, пред които се затрудняват. От друга страна, една такава малка група може да бъде изключително активна и дискусиите, които се провеждат, да бъдат много по-пълноценни.

Основна цел на Практическа HR школа е тя да бъде практическа, както свидетелства и името й. Какво ще рече това? Това означава, че обученията са по-скоро тип уъркшоп и 70 % от занятията преминават под формата на практически упражнения, разрешаване на казуси, дискутиране на различни ситуации и обсъждане на поставени от участниците проблеми. Уъркшоп-обученията са кратки и синтезирани – еднодневни. Спряхме се на тази концепция, защото искаме да изградим една школа, която да покрие максимално ефективно целия спектър от дейности в сферата на човешките ресурси. Така, всеки от участниците има възможност да избере темите, които представляват интерес.

Темите в Практическа HR школа са специално подбрани, за да обхванат във възможно най-голяма степен различните дейности в сферата на човешките ресурси: администриране, здравословни и безопасни условия на труд, подбор, системи за оценка, тренинги, коучинг и други елементи от дейности, свързани с развитие на човешкия капитал: http://www.jobtiger.bg/info/trainings/hr-academy/

HR Школа се организира от JobTiger – кариерен сайт и HR компания, ПИК Център и HRmps.com (Практически решения при управление на човешките ресурси). Трите компании обединяват силите и опита си, за да създадат една наистина добра практическа школа, която да обучава и подготвя работещите в HR сферата за трудностите, пред които предстои да бъдат изправени в ежедневната им работа. 

Публикации от серията