Очаквана срещу реална заплата на младите хора. Kакво да имате предвид при кандидатстване за стаж?

Анализ на онлайн платформата за заплати Zaplatomer.bg показва, че хората, които за първи път навлизат на пазара на труда имат най-амбициозни очаквания по отношение на заплатата си. Колкото повече се увеличава възрастта на кандидатите за работа, толкова по-близки до реалността са очакванията им за заплата от една страна, а от друга – по-често се подценява потенциалната заплата за дадена позиция при отсъствие на предишен опит. Служителите на възраст под 24 години са с най-амбициозните очаквания за заплата. Поколението Z (това са завършващите образованието си в момента и навлизащите за първи път на пазара на труда) очаква заплата, която е по-висока от реалните заплати в тази възрастова група.

Анализите на 73,093 очаквани заплати за всички възрастови групи в 12 Европейски държави показват, че като цяло хората под 35 години най-често търсят информация за заплати за позиции, на които нямат опит. Това е свързано и с факта, че милениалите възприемат кариерата си като по-динамична в сравнение с предходните поколения и желаят да опитат различни роли на работното място.

Липсата на опит на дадена позиция не винаги трябва да представлява препятствие. Често е достатъчно да притежавате необходимите умения, като например чужд език или комуникативност. Поради нарастващия недостиг на работна ръка на пазара на труда, работодателите намаляват високите си очаквания. Днес много компании могат да осигурят вътрешно обучение за конкретни длъжности, както и необходимата подкрепа и помощ при смяна на работата.

Zaplatomer.bg предлага онлайн услуга, благодарение на която може да разберете каква е средната заплата за дадена позиция, дори и да нямате опит. След като изберат желаната позиция, потребителите могат да изберат опцията за Трудов стаж „Не съм работил на тази позиция“. Когато попълват въпросника, потребителите могат да посочат очакваната заплата и да я сравнят с действителността. Въведените данни за очаквани заплати не оказват влияние на крайното изчисляване на заплатите, които потребителите виждат на сайта. Данните, показани на сайта съдържат само реалните заплати на служители с опит.

Когато преговаряте за заплата за позиция, за която нямате опит е важно да знаете каква е стойността на пазара на труда на определена длъжност не само когато разговаряте с мениджър човешки ресурси на интервю за работа, но и при планирането на личните си финанси.

На интервюто за работа е необходимо да прецените какво би могло да допълнително да повлияе на крайния ви доход или дори да намали някои от съществуващите ви разходи.

Основното правило, което е в сила за интервютата за работа е, че за заплатата трябва да се говори само след като другата страна ви е запознала с всички ваши задължения и отговорности.

Свързани публикации