OrangeDot е „ТОП ИКТ Работодател“ за 2015 г. в категория „Малки компании“

OrangeDot спечели наградата за „ТОП ИКТ Работодател“ за 2015 г. в категория „Малки компании“ (до 50 служители). Компанията започва дейността си сравнително скоро – през 2013 г. Нейният основател и управител Васил Генов обаче знае много добре какво е да получиш отличие от проучването „ТОП ИКТ Работодател“, защото предишният му работодател е един от първите отличени в историята на проучването. В тази връзка г-н Генов разказва: „Знам колко е важна (тази награда, бел.ред.) за развитието на една компания, за емоцията, която се създава в една компания, и наистина – за бъдещите успехи. Тя носи много.“

Управителят на OrangeDot разказва пред камерата ни накратко какво е важно за старта на една малка ИТ компания и отправи призив към институциите за припознаване и на ИКТ сектора като специален развиващ се сектор и респективното му приоритизиране.

Класацията за най-добър работодател в ИКТ бранша се изготвя въз основа на резултатите от изследването „ТОП ИКТ работодател“, което се осъществява за четвърта поредна година по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА). Проучването се проведе сред 31 български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на българския пазар. То изследва факторите и степента на ангажираност и удовлетвореност на служителите в сферата на информационните и комуникационните технологии. 

Изискването за включване в класацията е компаниите-участници да разполагат с поне 50 постоянни служители към началото на проучването, както и определен брой служители, попълнили въпросника за ангажираност, в зависимост от общия брой заети в организацията. За водещи ИКТ работодатели се обявяват най-добре класиралите се компании измежду всички, като отделно се оповестяват и победителите в отделните категории. За втора година в подредбата бе включена и категория за малки компании с персонал до 50 служители.

„ТОП ИКТ работодател“ е инициатива на технологичния издател ICT Media и кариерния уебсайт и агенция за подбор на персонал JobTiger и се изпълнява със съдействието на Министерството на труда и социалната политика, Американската търговска камара в България, Българската асоциация по информационни технологии и Българска асоциация за управление на хора. Инициативата бе подкрепена и от Sofia Airport Center и CSC Bulgaria. Финансово и логистично съдействие оказаха също Experian, Taulia, SoftServe и Audit Advice Associates.

Свързани публикации