Още шест електронни услуги на НОИ вече са достъпни с ПИК на НАП

Още шест електронни услуги на НОИ вече са достъпни с ПИК на НАП

От 06 април 2016 г. е осигурен достъп с ПИК на НАП до още шест електронни услуги, обхващащи различни сфери на дейността на института.

Потребителите вече могат да направят „Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица“, както и „Справка за изплатени парични обезщетения за безработица“. С Персонален идентификационен код на Националната агенция по приходите (ПИК на НАП) е достъпна и „Справката за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) чрез НОИ по ЕГН“.

Интегрирана с идентификационния код на НАП е и електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“, както и възможността за „Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО“. Проследяването на решения по жалби срещу административни актове на НОИ също е достъпно по този начин.

За повече информация: http://www.nssi.bg/newsbg/4046-noinapnovieuslugi

Свързани публикации