Осигурени майки ще получат еднократна помощ

Във връзка с коментари по повод еднократната помощ от 50 лв., която правителството ще отпусне на майки с деца на възраст между 1 и 2 години, Министерството на труда и социалната политика, че такава помощ ще получат само майки, които отговарят едновременно на три критерия:

– плащали са осигуровки за общо заболяване и майчинство;
– имат доход до 350 лв. на член от семейството;
– отглеждат дете на възраст между 1 и 2 години.

Свързани публикации