Открива и развива визионери: магистърска степен по бизнес администрация за ръководни кадри на АУБ

EMBA_Banner_1200_628px_woman

Необходимостта от постоянно обучение и квалификация стана аксиома на фона на безпрецедентната динамика в икономиката и обществото. В стремежа си да бъде в крак не само с днешния, но и с утрешния ден и успешно да подготвя визионери, способни да допринесат за трансформацията на обществото, Американският университет в България (АУБ) вече 16 години предлага своята престижна Executive MBA програма (магистърска степен по бизнес администрация за ръководни кадри). Програмата е водеща за целия регион на Югоизточна Европа, а обучението се осъществява в София.

Иновативен дух

От 2003 г. по програмата на АУБ са обучени 350 бизнес лидери на средна възраст 31 години. Магистърската програма се води от утвърдени международни лектори, а обучението е интерактивно. То има изразен фокус върху практически казуси. В допълнение завършилите имат шанса да реализират задгранично бизнес пътуване (European business trip), за придобиване на непосредствен опит в международната практика. Випускниците на магистърската програма ценят особено високо и изграждането на трайни професионални контакти между участниците с оглед на бъдещо бизнес сътрудничество.

Впечатляваща реализация

Магистърска програма по бизнес администрация на АУБ е с двойна акредитация – в България и САЩ, а випускниците получават двойна диплома – валидна както в ЕС, така и зад океана. След завършване на програмата бизнес лидерите се развиват възходящо, като работните им възнаграждения нарастват със средно 47 процента.

Съвместно със SDA Bocconi

Новостите в последно време включват магистърската степен „Финанси, банково дело и управление на недвижими имоти”. Програмата, която води началото си от 2018 г., е съвместен проект на АУБ и SDA Bocconi, водещо висше училище по мениджмънт, базирано в Милано.

Обучението за магистърска степен по бизнес администрация на Американския университет в България се провежда в център „Илиев“ в Студентски град, София, оборудван с най-нови технологии за съвременен образователен процес.

Свързани публикации