Отпадна графикът за отпуските, одобриха еднодневните трудови договори

Народното събрание одобри еднодневните трудови договори за сезонна селскостопанска работа, предаде Агенция „Фокус”. С така приетите промени трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж, а осигурителен.

С един работник може да се сключват трудови договори общо не за повече от 90 дни. Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори пред инспекцията по труда се определя с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Работниците се осигуряват при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.

Депутатите гласуваха също и да отпаднат графиците за отпуски, както и двегодишният срок за ползване на платената отпуска.

Свързани публикации