Отварят очаквана схема по ОПРЧР следващата седмица

Отварят очаквана схема по ОПРЧР следващата седмица

Насоките за кандидатстване и събирането на проектопредложенията по една от най-очакваните схеми през новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Добри и безопасни условия на труд“ ще започне през следващата седмица. Това обяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на работна среща, организирана от Българския икономически форум.

По схемата ще бъдат отпуснати 80 млн.лв. за подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси в българските компании. „Това е обновена програма, която за разлика от предишната, която беше действаща през стария програмен период, има още по-голям фокус към нуждите на реалния бизнес и актуалните предизвикателства на пазара на труда“, каза Зорница Русинова.

По време на работната среща заместник-министърът постави акцент и върху две нови операции, които ще започнат през следващата година. 50 млн. лева са предвидени за обучение и квалификация на заети кадри в предприятията по схемата „Обучение за заети лица“, подчерта още тя. Изцяло новата схема, свързана със специфичните обучения, ще подпомага работодателите да обучават персонала в предприятията, спрямо специфичните изисквания на конкретните дейности.

Повече за очакваните схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ прочетете тук.

Свързани публикации