Петте най-често срещани трудности пред специалистите Човешки ресурси в ИТ сектора

ИКТ браншът продължава да се развива успешно и през 2013 г. Но да си HR специалист в сферата на информационните и комуникационните системи не е никак лесно.

Това сочи проведеното от JobTiger и ICT Media изследване „Топ ИКТ Работодател”. В него взеха участие 26 компании, като броят на служителите, попълнили въпросник за ангажираност, достигна 2151 (1771 служители през 2012 г.). Част от изследването обхваща трудностите пред специалистите Човешки ресурси. Според запитаните мениджъри, основните проблеми, които изникват в работния им процес са:

  • бързото нарастване на компанията – Стремежът към непрестанно разширяване дейността на компаниите изглежда естествен за ИКТ сектора. Той обаче води след себе си усложнения в работата на HR специалистите.  9% от запитаните мениджъри „Човешки ресурси” срещат трудности с управлението на растежа. Интегрирането на новите служители и провеждането на обучения са по-трудно осъществими.
  • недостатъчните бюджети също ограничават работата на HR-ите – Компаниите в ИКТ сектора все повече се стремят да предлагат добри условия за работа. Това е една от причините да се осигуряват по-големи бюджети за Отделите „Човешки ресурси”. Въпреки това, 18 % от специалистите са единодушни, че отпуснатите им годишни бюджети не са достатъчни. За сравнение, делът на HR-ите, които е трябвало да се справят с този проблем  през 2011 г. бе 41%.
  • недостатъчно квалифицираната работна ръка – Това е проблем, който се задълбочава с всяка изминала година. От изследването „Топ ИКТ Работодател” става ясно, че 77% от запитаните HR-и трудно намират нови служители, които са достатъчно квалифицирани. Все повече компании намират решение като изграждат вътрешни системи за обучение.
  • ограничаване на нови назначения – Делът на специалисти, които се сблъскват с този проблем е значително малък – 14% от запитаните. За сравнение, през 2012 г. е бил 15%.
  • ангажираността на служителите – Като цяло ангажираността на служителите се покачва, спрямо миналата година. Тук обаче възниква въпросът каква част от наетия персонал е активно ангажиран. Според изследването 32.2% от служителите остават безучастни. Това очертава огромно поле за действие както за HR специалистите, така и на мениджмънта на компаниите. Темповете на развитие на бранша биха могли да бъдат поддържани високи само при действия, които връщат безучастните във високите нива на ангажираност (30.9%)

Повече информация може да намерите във видео материала.

Публикации от серията