PlanIT са сребърен спонсор на HR Industry 2023

планИТ е малка семейна софтуерна компания, основана през 2008 год. През годините основата ни дейност е била да предлагаме ИТ услуги на международни компании, както много други ИТ компании в България.​

Преди  четири години започнахме развойна дейност на собствен продукт. Основна ни цел беше да създадем софтуер, които да реши няколко проблема, породени от наличните софтуери за труд, работна заплата и управление на човешки ресурси.​

Приемаме за наша мисля да подобрим комуникацията между бизнес, служители и държавни институции и стъпвайки на целият ни опит до момента започнахме разработка на продукта. Целта ни е да предложим платформа, която да отговаря на следните изисквания:​

1. Значително да подобрява бизнес процесите като премахва повтарящите се операции, автоматизира създаването, подписването и съхранението на всички нормативно- изискуеми документи и отговаря на всички законово-нормативни изисквания.​

2. Да използва гъвкав и достъпен бизнес модел, които да е финансово приемлив за организации от  всякакъв размер.​

3. Предоставя възможност да се използва от всяко едно място  и от всяко устройство с наличието на интернет връзка.​

4. Да предоставя нужните инструменти за сигурен достъп с цел самообслужване, за да се повиши доверието между бизнес и служители.​

планИТ е и името на продукта, които реализирахме и продължаваме да развиваме, защото вярваме че смисъла на технологиите е да решават проблеми и да правят живота на всеки по-лесен, подреден и весел.​

Тема презентация: Как да намалите бюрокрацията и улесните работата на HR отдела.

Описание: Разберете повече за функционалността и ползите от новият софтуер за заплати и управление на екипи, които може да ви помогне да подобрете ефективността, повишите доверието, споделяте инструменти за работа от вкъщи с всеки в организацията и намалите разходите.

Видео: https://youtu.be/qbF78sUB9GU

Свързани публикации