Плесио Компютърс: „Предлагаме и почасова работа за студенти“

На 30 ноември 2017 г. в УНСС се състоя осмото издание на единственото по рода си специализирано събитие  – „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти. По време на изложението се представиха 85 компании и организации от споменатите сектори, със своите свободни работни и стажантски места, а посетителите бяха над 6000. Форумът се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.

Сред изложителите тази година за първи път бяха и Плесио Компютърс – популярна компания „за продажба на ИТ техника и офис консумативи, всичко свързано с технологиите“, както я описа нейният представител на изложението, Елена Тюлякис. На форума те търсеха млади и енергични хора, които искат да работят в динамична среда. Сред отличаващите ги предложения е възможността за почасова работа за студенти (на 4-часов работен ден), която да позволява учещи младежи да стартират кариерата си, без това задължително да пречи на посещенията им в университета.

Вижте подробности в интервюто.

Свързани публикации