Поколението Y цени удовлетворението пред парите

Поколението Y, познато още като „поколението на хилядолетието” (родените след 1980г.), цени удовлетворението от работата повече от заплащането, сочи ново изследване.

Нивата на удовлетвореност, а не размерът на заплатата, са основният източник на лоялност сред най-младите служители, твърди доклад на iOpener Institute for People and Performance. В изследването са обхванати 18 000 професионалисти. От техните думи става ясно, че вярата им в икономическата и социална мисия на компанията работодател и гордостта от работата на организацията са в тясна връзка с вероятността „дигиталното поколение” да се задържи на дадена позиция. Установена е също и силна взаимозависимост между удовлетворението от работата и препоръчването на фирмата пред приятели.

Противно на очакванията, изследването не е открило практически никаква връзка между увеличените нива на заплащане и оставането в компанията за представителите на поколението Y.

От института, провел изследването, резонно обръщат внимание на ръководителите, че ако искат да задържат младите таланти при себе си, трябва активно да следят чувството им за удовлетвореност. Те посочват и факта, че младите хора активно споделят мненията и усещанията си с другите в социалните мрежи, което може да е от полза за работодателите, ако намерят как да мотивират представителите на това поколение.

В изследването са обхванати млади хора от почти всички континенти.

Свързани публикации