Половин милион ученици участват в програми за професионално ориентиране и кариерно развитие

Половин милион ученици участват в програми за професионално ориентиране и кариерно развитие

Над 532 000 ученици участват в програми за професионално ориентиране и кариерно развитие, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), съобщи Министерството на труда и социалната политика. Тези резултати превръщат схемата в една от май-мащабните откъм участници, подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Днес тя участва в Деня на отворените врати, организиран от Центъра за кариерно ориентиране към Регионалния инспекторат по образованието в Стара Загора.
Тя представи европейската инициатива „Гаранцията за младежта“, според която всеки младеж до 24 г. ще получи предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование. За реализацията на младежките програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта са изразходвани близо 10 млн. лв. през 2014 г.

„Основната цел през новия финансов период на ОП РЧР 2014-2020 е да се подкрепят мерки, които да дадат шанс на младите хора да намират работа в реалната икономика“, обясни Зорница Русинова. За тази цел в бюджета на програмата са включени средствата от ЕС по инициативата за младежка заетост в размер на 235 млн. лв. Целта е да се подкрепи устойчивата интеграция на пазара на труда на младите хора между 15 и 29 г., които не са нито в заетост, нито в образование или обучение. Бюджетът от 35 млн. лв. ще осигури чиракуване и стажуване на най-малко 8 000 младежи.

През настоящата година се предвижда работодателите да бъдат стимулирани да наемат младежи до 29-годишна възраст и на нови, разкрити за целта работни места. В тези случаи предприятията ще получават възможност за закупуване на оборудване, обзавеждане, дори да извършат малък ремонт на помещенията, в които ще бъдат разкрити новите работни места за младежи.

Свързани публикации