Получават ли жените по-малко от мъжете на пазара на труда?

Получават ли жените по-малко от мъжете на пазара на труда?

Темата за разликата в заплащането между мъжете и жените е често обсъждана.

След като анализирахме данните за заплати в Zaplatomer.bg за период от 1 година, се опитахме да намерим обективен отговор на въпроса по-ниско платени ли са жените от мъжете. Разберете повече за това:

·       От какво зависят доходите на жените?

·       В кои области са заети предимно мъже и в кои – жени?

·       Какво показват данните за действителните приходи на жените?

·       В кои професии жените печелят повече?

 

Zaplatomer.bg

От какво зависят доходите на жените?

Разликата в заплащането между мъжете и жените е сложен феномен, който се влияе от редица социално-икономически фактори. Причините, които оказват най- голямо влияние са:

1. Отпуск по майчинство

Въпреки че все повече мъже избират да ползват бащинство след като детето навърши 6 месеца, все още предимно жените остават у дома, за да се грижат за децата. След като изтече отпускът за бременност и раждане, ако майката реши да ползва платен отпуск за отглеждане на малко дете, има право на обезщетение докато детето навърши 2 години. Така жените често може да се окажат извън пазара на труда за период от две или дори три години. Това дългосрочно отсъствие обаче оказва значително влияние върху заплатите им. След това жените често се връщат на работа с по-ниско самочувствие – очакват по-ниска заплата или избират по-малко атрактивни професии, защото имат усещането, че не могат да напреднат професионално. Майките със средно образование, например, най-често избират след края на отпуска по майчинство позиции като продавачка, сервитьорка или административен служител. Жените с висше образование от своя страна избират най-много административни позиции или остават без работа за известно време. (Източник: Profesia.sk)

2. Избор на професия

Разликите в нивата на доходите на различните позиции на пазара на труда могат да бъдат значителни.  Докато изпълнителният директор може да получава 10 000 лева, а програмистът – 4000 лева на месец, медицинската сестра получава средно 840 лева, а асистент човешки ресурси – 1150 лева. Това означава сравнително големи разлики между позициите.

Жените често се насочват към професии, които са в нетехнически области като образование, администрация и здравеопазване. Мъжете, от друга страна, работят в ИТ, телекомуникациите и енергетиката, където като цяло възнагражденията са по-високи.

graph_1

graph_2

Какво показват данните за доходите на жените?

В предходните таблици показахме какви са предпочитанията на жените и мъжете при избор на професия, както и данни за средната нетна работна заплата за съответните сектори. Забелязва се, че областите, доминирани предимно от жени, имат по-ниско средно възнаграждение, затова допълнително анализирахме данните за заплащането на мъжете и жените.

Сравнихме средните заплати на мъжете и жените в рамките на всеки сектор и с изключение на металургията, сигурност и защита и текстилна промишленост жените получават по-ниско възнаграждение.

graph_3

graph_4

Кои позиции се заемат предимно от жени и колко получават?

Докато сравнявахме разликите в заплащането между мъжете и жените, проверихме и за кои позиции в Zaplatomer.bg заплатата си сравняват основно жени и какви са средните им доходи. Всички позиции са със заплащане под средната нетна месечна заплата.

graph_5

Положителна тенденция

Въпреки честата разлика в заплащането между половете в ущърб на жените, намерихме няколко положителни примера, при които се вижда тенденция в полза на жените.

graph_6

Zaplatomer.bg

Свързани публикации