Повече обяви за работа и през септември

Statistics chart on laptop display and trader analyzing the data

Положителната тенденция на ръст на обявите за работа продължава и през м. септември. Броят на публикуваните обяви за работа е нараснал с 5% спрямо този през август, в който също имаше ръст от 10% спрямо предходния месец. Общият брой на обявите достига най-високата си стойност от началото на корона кризата в страната, като е със 7% по-нисък от периода преди COVID-19 и с 13% по-нисък от същия период през 2019г.

Job_Offers_Number_October_Update_Graph1

С най-голям дял на публикувани обяви са секторите „Търговия и продажби“ (23%), „Производство“ (15%) и „Хотели и ресторантьорство“ (13%).  След тях почти с еднакъв дял се нареждат секторите „IT” (10%), „Логистика/ транспорт“ (10%) и „Административни дейности“ (9%).

Job_Offers_Number_October_Update_Graph2

Почти във всички сектори се наблюдава ръст на обявите, като единствено изключение прави „Хотелиерство и ресторантьорство“, където броя на предложенията за работа е намалял с 11% спрямо м. август.

Въпреки положителната тенденция, нарастващият брой случаи на заразени с COVID-19 в страната подлага на изпитание нейната трайност. Предстоящите студени месеци несъмнено ще бъдат предизвикателни за пазара на труда.

JobTiger ще продължи да наблюдава и отразява изменението в предложенията за работа в България.

Публикации от серията