Практическа HR Школа е нещо ново и различно!

През последните години, ролята на HR специалистите все повече се засилва. Почти всяка компания има отдел „Човешки ресурси”, в който работят хора, грижещи се за ефективността и благополучието на персонала, разрешават конфликтите, зреещи в организацията, подготвят обучения за кадрите на компанията и още много други и най-разнообразни дейности от сферата на управлението на хора. Но кой всъщност подготвя тях – HR-специалистите?

За разлика от стандартизираните обучения и семинари, Практическа HR Школа е изградена на базата на големия опит, наблюдения и идеи, приложени на практика. Лекторите в нея са фокусирани повече върху търсене на възможности и ресурси в бъдещето, отколкото върху анализа на отминали проблеми.

Темите в Практическа HR школа са специално подбрани, така че да обхванат максимално различните дейности в сферата на човешките ресурси: администриране, здравословни и безопасни условия на труд, подбор, системи за оценка, тренинги, коучинг и други елементи от дейности, свързани с развитие на човешкия капитал.

На 28 февруари (петък) ще се проведе първото обучение от Школата – „Изграждане на документални взаимоотношения със служителя“.

Тази тема е насочена към всички специалисти с по-широк обхват на дейност в управлението на човешките ресурси. Обучението е еднодневно и се проведе в малка група (5 – 8 човека), чрез която да се постигне  възможността за директна комуникация. Целта е да се осъществява активно учене през цялото време.

Повече информация за програмата и записвания може да намерите на следния адрес:

http://www.jobtiger.bg/info/trainings/hr-academy/?ln=2

Публикации от серията