Практически аспекти в средното и висшето образование – дуално обучение и магистърски програми

Най-голямото предизвикателство за пазара на труда в България през последните няколко години е недостигът на висококвалифицирани работници и служители. А най-големият проблем са хората без образование и тези с ниска квалификация.

Вече се намираме в етап на осъзнаване от държавнитe институции и бизнеса, че бързо трябва да се създадат механизми, с които да се придобиват знания и умения, които са нужни на работодателите.

Решение ли са дуалното обучение и магистърските програми?

 1. 1. Професионално средно образование: Какво се случва, новости в нормативната база; Дуално и практическо образование. Европейско финансиране.

  Проблеми:

  • Недоразвита нормативна база и в областта на образованието и в трудовото законодателство;
  • Недобре адаптирани учебни планове и програми съобразно актуалните потребности по специалността;
  • Липса на стимули/данъчни преференции за работодателите, носещи изцяло финансовата тежест на дуалното образование без никакви гаранции, че учениците биха работили в техните фирми;
  • Недостатъчна информираност за предимствата на ДО;
  • Недостатъчно участие в този процес на браншови организации и бизнеса;
  • Недостатъчно търсене на мнения на бизнеса и тяхното зачитане;

  Основни предизвикателства:

  • Недоверие на бизнеса;
  • Недоверие на училищни директори;
  • Недоверие от ученици и родители;
  • Бавно отразяване на препоръки за нормативна база от страна на държавни институции;
  • Недостатъчна активност на професионални организации / камари / асоциации за създаване на механизми/регистър за участие от страна на бизнеса, в частност да се гарантира учебният процес по време на работа (все пак говорим за ученици).
 2. 2. Практическо обучение във висшето образование: Нормативна база, докъде е автономията на ВУЗ; Разлика с дуално образование и опитът в България и други европейски страни.
  • Терминология: дуално образование и/или дуално следване?
  • На този етап за областта на висшето образование дуалното обучение не е държавен приоритет;
  • Нормативната база пречи на актове свързани с автономия на ВУЗ;
  • Водещ в Европа е опитът на Германия. Същността на дуалната образователна система е свързването на практиката с теоретичните знания от университета. При завършването на дуалното образование се получава, както държавно признатата бакалавърска степен с държавни изпити и дипломна работа, така и свидетелство за завършен професионален курс. Друг модел на обучение е съчетаването на дуалното следване с дългосрочна практика без интегрирана професионална квалификация. В този случай се редуват практическите занятия и аудиторната заетост в рамките на седмицата.

  Проблеми:

  • Недоразвита нормативна база и в областта на образованието и в трудовото законодателство;
  • Трудно адаптиране на учебни планове и програми съобразно актуалните потребности по специалността;
  • Липса на стимули за работодателите, носещи изцяло финансовата тежест на дуалното обучение / следване.
 3. 3. Магистърски програми по заявка на работодател: Мода и/или необходимост; Разлики с дуалното обучение.
  • Много добър практически преход – от магистърски програми по заявка на работодател към дуално следване.

Stoyan Ganev

Повече по темата за дуалната форма на обучение ще може да научите на 19 и 20 януари в Трявна на Business Leaders and HR Meetup, модератор на панела ще бъде  Христо Стоянов: Директор Човешки ресурси на ХЕРТИ – М ООД и Артемис ООД.

Свързани публикации