Предложения за промени в Кодекса на труда скараха синдикати и работодателски организации

Синдикатите КНСБ и КТ „Подкрепа” възразиха срещу предложените от работодателските организации 28 мерки до вицепремиера Даниела Бобева за намаляване на административната тежест, съобщи агенция „Фокус“. КНСБ обяви, че ще напусне Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), ако бъдат приети предложенията на някои работодателски организации за намаляване на „административната тежест“. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви: „Предложенията са кое от кое по-скандални и неприемливи”. На извънредното заседание на Изпълнителния комитет на КНСБ е решено да бъдат предприети и протестни действия, ако работодателските организации не оттеглят предложенията си. „Протестът ще бъде насочен към вносителите на тези предложения, но и към тези, които са склонни да ги приемат”, посочи президентът на КНСБ. Преди това, обаче, КНСБ ще проведе нарочни срещи със синдикалния си актив, на които ще обясни на разбираем език какво означава въвеждането на предложенията на бизнеса. „Няма да позволим някой да се подиграва с работниците и служителите”, каза Пламен Димитров, като каза, че това е флирт на работодателите с властта преди изборите и опит за изземане на правата на хората на наемния труд. Президентът на КНСБ подчерта, че и на управляващите в коалиция политически партии БСП и ДПС също ще бъде поставен въпросът дали промяната на трудовото законодателство е най-важният въпрос, който седи пред страната ни в момента. Той допълни, че Кодексът на труда всъщност е ревизиран неотдавна и предлага много и гъвкави инструменти за защита на правата и интересите както на работодателите, така и на работниците и служителите. Проблемът според Пламен Димитров е, че много от работодателите не са запознати добре със закона. Мнението, което изразяват лидерите на работодателските организации, не отразява това на преобладаващата част от работодателите особено в малките и средни предприятия. Дори в свое собствено изследване, БСК посочва съвсем различни проблеми за бизнеса в България, сред които корупцията, сивата икономика, квалификацията на работната сила и други, но не и нормите на трудовите правоотношения в законодателството. „Ние сме обречени един на друг – нито работодателите могат без работници, нито работниците – без работодатели”, отбеляза Пламен Димитров. Той каза, че предложенията на бизнеса не са мерки за намаляване на „административната тежест”, а целят промени в трудовото законодателство, поради което те не могат да бъдат приети без обсъждане между социалните партньори.

Допълнителна информация по темата можете да откриете на сайта на агенция „Фокус“.

Свързани публикации