Представиха подробностите по Националния план за действие по заетостта 2015

Близо 2 пъти повече са средствата за регионални програми в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2015 година, съобщи по време на представяне за медиите вчера директорът на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП Елка Димитрова. Тя подчерта, че логиката, по който е конструиран планът е насочена изяло към реализиране на целите за годината – понижаване на безработицата на трайно безработните, повишаване на мотивацията на обезкуражените лица и изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

Значителни средства за субсидирана заетост са заделени за най-слабо развития Северозападен район – за област Видин – над 447 хиляди лева, за областите Монтана и Враца съответно по 440 и 432 хиляди лева.

Елка Димитрова обяви, че през 2015 година ще стартира и програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. „Целта ѝ е да активират и да повишат шансовете за заетост на хората, които дълго време са извън пазара на труда и които най-трудно си намират работа“, уточни тя. Осигурените средства по тази програма са в размер на 3.3 млн. лева, като се очаква да бъдат обхванати над 850 лица.

С НПДЗ 2015 ще продължи програмата „Асистенти за хора с увреждания“, която ще включи 2 700 лица в 5-часова заетост. Осигурените средства по нея са в размер на 8.8 млн. лева. 6 млн. лева пък са предвидени за реализацията на програма за заетост и обучение на хора с увреждания, която обхваща 1746 безработни.

И през тази година, общата сума на НПДЗ е 73 млн. лева. Целеви групи за включване в заетост са безработните младежи до 29 г., с подгрупа до 25г., младежи, които нито се обучават, нито са заети, безработните над 50-годишна възраст, продължително безработните лица, хората с увреждания.
Чрез НПДЗ 2015 на безработните лица ще бъдат осигурени обучения, услуги за активиране и заетост, субсидирана заетост и подкрепа на предприемачеството.

Националният план за действия по заетостта 2015 г. можете да намерите тук: http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm

Свързани публикации