Представяне на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. в МТСП

Заместник-министър Светлана Дянкова, изпълняващa функциите на министър на труда и социалната политика и заместник-министър Росица Янкова представят днес, 30 май 2014 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Пресконференцията се провежда от 10:00 часа в зала 2 на МТСП.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е стратегически документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г., който ще обхване територията на цялата страна.

Свързани публикации