Приключи форумът Green Future

Днес, 7-ми март, приключи форума Green Future. Той бе организиран от Кариерния център при ТУ-София, съвместно със студентските организации АИЕСЕК и ЕСТИЙМ и с подкрепата на JobTiger.

Различни компании раздадоха награди на участници в предложените предварително казуси. Ето и имената на победителите:

ГЛОБУЛ

Казус: Да се предложат мерки за подобряване на енергийната ефективност в магазинна мрежа GLOBUL/Germanos.

Спечелили:

2- първи награди

Галин Рашков – магистър 1 курс, специалност “Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници”

Мирослав Герасимов – 4курс специалност, “Електроника”

Иво Георгиев – 3 курс, специалност “Електротехника”

Елвис Бабуров – 3 курс, специалност “Електротехника”

 

ІІ награда

Гергана Къкринска –  3 курс, специалност “Електроника”

Петър Георгиев – 4 курс, специалност “Мехатроника”

Николай Недков – 5 курс,  специалност “Архитектура”

Сашо Хаджиев – 4 курс, специалност “Електроника”

 

Казус: Телефонът създава/спестява

Спечелили: 1-во място:

Велин Койчев –  4 курс, специалност “Индустриален Мениджмънт”

Биляна Дакова –  4 курс, специалност “Индустриален Мениджмънт”

Антон Михайлов – завършил , специалност “Компютърни системи и технологии”

АУРУБИС:

Казус: Оптимизиран начин/инсталация за подаване на меден гранулат в конверторните пещи с цел по-добро извличане на метала

Спечелили:

1-во място:

Александър Тодоров – 4курс, Топлотехника

Владимир Пенков – магистър 1 курс, “Индустриален мениджмънт”

Петя Памукова – 4 курс, УАСГ специалност “Строителство на сгради и съоръжения”

 

Казус: „ИТ решение за нотификация за пристигнали и разтоварени доставки на меден скрап към доставчици

Спечелили:

1-во място:

Ивайло Илиев – 4курс, специалност “Автоматика”

Веселин Челев – 2 курс, специалност “Електроника”

 

БТВ МЕДИА ГРУП

Казус: „Концепция за създаване на информационно-логистичен доброволчески център за инициативата” Да изчистим България за един ден 2013г.“

Спечелили:

2 отбора на 1-во място:

Отбор 1 :

Десислава Лютидолска – 4курс, специалност “Публична админисрация”

Йовка Янева – 4курс, специалност “Публична администрация”

Анита Петрова – 4курс, специалност “Икономика на английски език” СУ

Марина Вълкова – 3 курс, специалност “Финанси” УНСС

Отбор 2 :

Андреа Дянкова – 4 курс, специалност “Индустриален мениджмънт”

Надя Арабова – 4 курс, специалност “Индустриален мениджмънт”

Сандра Николова – 4 курс, специалност “Индустриален мениджмънт”

Полина Неделчева – 4 курс, специалност “Индустриален мениджмънт”

 

Казус: Оптимизиране и развитие на информационен сайт – www.daizchistim.bg

 

Спечелили:

Джейн Матева – 3 курс, специалност “Компютърни системи и технологии”

Цветелина Николова  – 1 курс, специалност “Компютърни системи                                                                     и технологии”

Николай Николов – 1 курс, специалност “Компютърни системи и технологии”

Участваха 60 студента, разпределени в 16 отбора

В конкурса за “Най-оригинално мотивационно писмо” – 23 участника, спечели Пирина Накова, 3 курс, Електрофакултет.

 

Свързани публикации