Приоритетен европейски проект за улесняване на оценката на риска в малките предприятия набира скорост у нас

Практики по прилагане на интерактивни инструменти за оценки на риска OiRA в България и в Европа бяха обсъдени вчера, 13 май, на специален семинар, съобщава пресцентърът на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Събитието беше организирано от ИА „Главна инспекция по труда“ с логистичната подкрепа на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Нейният представител Тим Трегенца обясни мястото на OiRA инструментите в Европейската стратегическа рамка по БЗР 2014 – 2020 г. В нея специално е отбелязано, че едно от предизвикателствата пред държавите и работодателите през периода ще бъде осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в микро- и малките предприятия. Български лектори представиха ползите от инструментите, които могат да се използват не само за базисна оценка на риска, но и за обучение и инструктажи на специалисти и работници, за планова или периодична проверка на състоянието на отделни звена в предприятията и т.н.

„Като използва OiRA продукта, България е разработила 33 интерактивни практически инструмента за оценка на риска за най-рисковите икономически дейности, нещо, което към момента не е направила нито една друга европейска страна“, отчете Панайот Панайотов от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Българските инструменти са факт благодарение на изпълнения от Агенцията проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика. Всички продукти от проекта са достъпни напълно безплатно през сайта на ГИТ. През платформата  OiRA те са достъпни и за европейските работодатели.

Създателите на българските практически инструменти за оценка на риска се обединиха и в OiRA общност. Членовете на общността обявиха на семинара, че неговата цел е да работи за доразвиване на продуктите, за информиране и осигуряване на допълнителна квалификация за експертите по безопасност и здраве при работа.

EU-OSHA стартира проекта OiRA през 2011 г., който се превръща в приоритетен за Агенцията. Идеята е чрез него да се улеснят и ускорят процедурите по оценка на риска в малките предприятия, като заедно с това се гарантира и прецизността й.

Според данни, цитирани от EU-OSHA, причините, които фирмите посочват за неизвършени оценки, са липса на експертиза (41%), както и убеждението, че оценката на риска е скъпа и отнема много време (38%). Чрез проекта OiRA EU-OSHA предоставя безплатен онлайн инструмент за преодоляване на тези предизвикателства. Новаторският продукт има потенциал да подпомогне 20 млн. микро- и малки предприятия в Европа при подобряване на безопасността и здравето на техните работници чрез оценка на риска посредством безплатно и лесно за ползване уеб-приложение.

Взаимодействието с ключови социални партньори насърчава широкото приложение на OiRA, както и интензивния обмен на знания и опит. Финализираният инструмент е подсигурен с поддръжка и пълен набор от инструкции и услуги за ползване от страна на EU-OSHA. В България Инспекцията по труда приема, че оценката на риска, за която са използвани разработените интерактивни инструменти, отговаря на изискванията на законодателството и я зачита при контрола.

Годишно OiRA допринася за избягването на до 168 000 смъртни случая, свързани с работното място, 7 млн. инцидента и 20 млн. случая на болести, обусловени от работата, в страните членки на Съюза.

Линкове:

  1. Повече информация за проекта OiRA на неговия собствен уебсайт: http://www.oiraproject.eu/about
  2. „Превенция за безопасност и здраве при работа“: проект на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Продукти от проекта: http://projects.gli.government.bg/

Свързани публикации