Призоваха безработните младежи да се обръщат към Бюрата по труда за да се запознаят с възможностите си за реализация

Бюрата по труда в цялата страна дават информация за безплатни обучения, платени стажове и работа, съобщи пресцентърът на МТСП.

„Всеки млад човек, който прояви желание за допълнителна квалификация, ще бъде квалифициран с национални средства и с финансовите възможности на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Истинският проблем в случая с т.нар. „неактивни младежи“, обаче е мотивацията им. Срещу нея са необходими общите усилия на държавата, заедно с бизнеса, неправителствения сектор и семействата на тези младежи“, подчерта днес министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин на организираната от УНИЦЕФ конференция „Феноменът NEETs – млади хора, които не учат, не работят и не се обучават: състояние и предизвикателства“. Фокус на дискусиите бяха обезсърчените младежи на възраст между 15 до 24 г.

В изказването си, вицепремиерът посочи четири конкретни посоки в работата на министерството, във връзка с активизирането на младите хора – стимулиране на икономика на места, където няма такава (чрез въвеждане на земеделски еднодневни трудови договори, както и чрез въвеждане на ваучери за почасова заетост), въвеждане на дуалното обучение (МТСП е страна по споразумение с Конфедерация Швейцария за реализиране на пилотен проект на дуално обучение, осигуряване на платени стажове в реалния бизнес и намиране на подходяща работа за всеки кандидат.) Той призова младежите да се регистрират в Бюрата по труда, за да могат да се възползват от всички програми и услуги, които Министерството на труда и социалната политика предлага на хората до 29 години.

Според министър Калфин, ключовият проблем при младежката безработица е липсата на мотивация, чийто произход най-често се корени в ниското заплащане. „Докато не се повдигне общото равнище на доходите в България, няма как да очакваме рязко справяне с проблема с неактивните младежи“, категоричен беше той.

Според министър Калфин от решаващо значение са взаимодействието между образователните и трудови системи, както и инвестициите в превенция и работата с децата от най-ранна детска възраст.

Министърът припомни, че съвсем скоро предстои Народното събрание да гласува изменение в Закона за социални помощи за деца, което ще насърчава отговорното родителство и ще повишава изискванията към родителите да водят децата си на училище.

Припомняме, че и в момента министерството реализира информационна кампания, свързана с популяризирането на възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които са насочени към младежите на възраст 15-29 г. Кампанията се реализира във Facebook и се нарича „Посоката избираш ти“.

Организиран е и конкурс за мотивиращо видео, посветено на значението да се работи и учи. Всички, които искат да се включат с мотивираща история, могат да го направят в профила в социалната мрежа. Конкурсът е с продължителност до началото на юни месец, а за победителите ще има и сериозни парични награди.

Свързани публикации