Професиите, работещи с хора, ще бъдат по-ценени в бъдеще, отколкото са днес

Професиите, работещи с хора, ще бъдат по-ценени в бъдеще, отколкото са днес

Paylab анализира подробно през октомври 2019 г. заплатите на учители и ги сравни с други избрани длъжности, които включват ежедневна работа с хора, като лекари, продавач-консултанти и служители поддръжка на клиенти.

Според резултатите на Paylab заплатите на учителите в много държави, въпреки образованието им, не им дават много поводи за радост. Възнаграждението им често е сравнимо със заплатите на служителите със средно образование. Тенденцията обаче показва, че професиите, които работят с хора, ще бъдат изключително ценени и желани в бъдеще. Въпреки автоматизацията на производствата и обработването на данниработата с хора, която създава стойност, ще бъде сред „професиите на бъдещето“, a тяхната цена ще продължава да расте.

Много служители избират професия защото харесват работа с хора, комуникативни и алтруистични са и приемат работата си като своя мисия. Професиите, които работят с хора, изискват висока степен на личен ентусиазъм, търпение, самоконтрол и емпатия.

Ежедневно да бъдеш ангажиран е емоционално изискващо за хората. Това отличава този вид работа от други професии, които работят със стоки (пари, информация, данни и т.н.) или физическия труд. Професии като учител, мениджър, болногледач, възпитател, лекар, медицинска сестра, социален работник, психолог и служители поддръжка на клиенти често са засегнати от бърнаут (синдром на професионалното прегаряне). Навсякъде, където има взаимодействие с хора, има и емоции и тези служители често не са в състояние да се отделят от работата си.

 

Zaplatomer.bg

Търсенето на професии, насочени към образование, лечение, грижи и социално подпомагане, ще остане стабилно благодарение на демографските данни, но много хора са отблъснати от ниските заплати. Въпреки тази трудна, но значима работа, в много държави в Централна и Източна Европа стандартът на живот на служителите, работещи с хора, е среден и под средния. В бъдеще това може да се промени. Много страни в бъдеще искат да насърчават икономика на знанието и да повишат качеството на предоставяните здравни и социални услуги.

Paylab представя общ преглед на месечните заплати на учителите според вида на училището:

Average_teacher_salary_overview_Paylab_gross

average_teacher_salary_overview_Paylab_net

shutterstock_722489089

Операторите хелпдеск получават повече от учителите

Данните от международния портал за заплати Paylab показват, че в повечето наблюдавани страни, където Paylab има локална версия на приложението си за сравняване на заплати, учителите в основните училища печелят по-малко от служителите, работещи в отдел за поддръжка на клиенти. Например в България учителите получават с до 41 % по-малко в сравнение с оператор хелпдеск. Фактор, който допринася за това е, че работната ръка в страните от Централна и Източна Европа е по-евтина, което кара глобалните компании да създават своите центрове за обслужване там. Владеенето на чужд език често е необходимо изискване за работа в поддръжка на клиенти, поради което тези позиции са добре платени.

Salary_comparison_primary-school-teacher_vs_helpdesk_operator

shutterstock_77123365

Заплатите на учителите са сравними с тези на продавач-консултантите

Според анализа на Paylab заплатите на учителите в основните училища са само малко по-високи от тези на продавач-консултантите в Литва, Словакия, Чехия, България, Румъния, Северна Македония и Латвия. Учителите и продавач-консултантите имат еднакви заплати в Унгария и България.

От друга страна учителите се радват на значително по-висок жизнен стандарт в Словения, Финландия и Хърватия в сравнение със заетите в търговията на дребно.

Salary_comparison_primary_teacher_vs_shop_assistant_Paylab

shutterstock_479264401

Преподавателите във висшето образование имат най-високи доходи

Следвайки структурата на образователната система, най-високите заплати обикновено принадлежат на преподавателите във висшите училища, а най-ниските – на учителите в началните училища. Например в Словения, Румъния, Хърватия, България и Северна Македония преподавателите във висшето образование имат заплати, които са до 50 на сто по-високи от тези на учителите в средните училища. В посочените държави жизненият стандарт на тези преподаватели е висок. Заплатата им дори е сравнима с тази на лекарите.

От друга страна в страните от Централна Европа, Финландия и Прибалтика, заплатите на учителите във висшите училища не са значително по-високи от тези на колегите им в средното образование. В сравнение с лекарите учителите във висшето образование в тези държави обикновено получават заплати, които са приблизително с една трета по-ниски.

Salary_comparison_university_teacher_vs_doctor_Paylab

Zaplatomer.bg

Свързани публикации