Професионалната психодиагностика в услуга на подбора

Защо стандартната длъжностна характеристика не стига, за да определите кога един човек е подходящ за определена длъжност?

Личните качества и темпераментът оказват влияние върху работата и организационното поведение на всеки един човек. Психологията може да определи дали един човек е подходящ в личностно отношение за конкретна работна позиция  в зависимост от средата, отдела, компанията и типа работа.

„Човекът не е самостоятелна бойна единица. Той влиза в работния процес във взаимодействие с един куп други хора. Доста често един невероятно квалифициран кадър може да попадне в тотална изолация, когато не е съобразен с колектива, в който ще работи“, казва Тодор Тодоров, психолог и управител на компанията Assess.

Въпреки това дори някои от най-големите компании в България не са подготвени за инструментите, с които психологията може да подпомогне подбора и управлението на човешките ресурси като цяло, обяснява Тодор. „С моя екип се борим да отваряме очите на HR-ите в това отношение“.

Защо неговата компания среща съпротива сред клиентите и как още психологията може да е от полза – в приложеното видеоинтервю. Разговорът е записан по време на 23-тия HR Weekend, организиран от JobTiger, който се проведе в средата на юни.

Свързани публикации