ProMarket предлага платена стажантска програма

ProMarket предлага платена стажантска програма с продължителност 3 месеца, която е насочена към студенти от 1-ви до 4-ти курс. Студентите могат да избират практика в следните отдели: Човешки ресурси, Търговски отдел, Финансов и Аналитичен отдел.

Компанията бе сред участнинците в изминалите „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти, които се проведоха на 4 декември в УНСС, където предлагаха работни позиции за търговски специалисти, бизнес координатори и специалисти логистика.

„Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.

Публикации от серията