Проучване: Човешките ресурси движат българския бизнес към успеха

81% от мениджърите смятат да наемат нови служители през 2017 г. във връзка с растеж на бизнеса

Три от четирите най-важни действия, за задържането на компаниите в България успешни тази година, са пряко свързани с човешките ресурси, показват данните от шестото поред ежегодно проучване на Stanton Chase сред мениджърите на български и международни компании, опериращи в страната. Участвалите в допитването над 190 бизнес лидери посочват като най-важен фактор за успеха на бизнеса „откриването на таланти“ (51,6%), следван веднага от „задържането на служители“ (50,5%) и поддържането на стабилен паричен поток (50%). На четвърто място се нарежда изграждането на позитивен работодателски бранд (45.1%).

Според вас кое е най-важното действие за да запазите бизнеса си успешен и през 2017 г.?
sc4

Данните говорят за положителна тенденция в областта на човешките ресурси на макро ниво – значителна част от мениджърите (80,9%) предвиждат растеж на своя бизнес през 2017, и в  тази връзка 81% от тях планират да наемат нови хора на всички нива в организацията.

Като трудна задача за компаниите се очертава намирането на квалифицирани професионалисти за ключови позиции. Най-предизвикателни се оказват директорските нива, според 92% от анкетираните, топ мениджмънтът (89%) и ключови специалисти и експерти със специфични функции (86,8%). В подхода си към идентифицирането на нови и успешни таланти, мениджърите в България използват най-вече препоръки и референции (72,6%), както и своята лична и професионална мрежа (65,6%). Не малка част от тях (36%), обаче се доверяват на партньор за директен подбор.

Как намирате кандидати с мениджмънт опит?

sc2

Колко лесно се откриват кандидати за ключови позиции?

sc1

Проучването отделя специално внимание и на факторите, които биха накарали топ мениджърите да променят настоящия си работодател. Това се оказват: отговорности без делегирани правомощия (71,8%), нивото на автономност и независимост (69%), както и несъответствие между лични и фирмени ценности (61,2%). Самообучението и самообразоването са посочени на първо място от анкетираните (81%) като основно средство за личностно развитие, следвано от развитие на лидерски умения (63,2%) и трейнинги (61,1%). Повече от половината са отворени за нови възможности за кариерно развитие и са склонни да сменят местоживеенето си, както в чужбина, така и в България.

Критични фактори за напускане на компанията от страна на CEO

sc3

185 висши мениджъри участват в проучването, проведено в края на 2016 г. По-голямата част от тях (18.8%), са представители на индустриалния сектор, следвани от сектора на потребителски стоки и услуги (18,3%), представители на професионални услуги (11,8%) и финансовия сектор (11,3%). 9,1% са от сектор технологии и телекомуникации, а други 6,5% от фармацевтичния сектор. Повече от половината запитани имат управленски опит между 6 и от 15 години и са на възраст между 41 и 50 години.

*Всички графики са от проучването Stanton Chase CEO Survey 2016.

Свързани публикации