Проучване на Paylab и Zaplatomer.bg за многообразието на работното място: къде служителите работят в многообразна работна среда?

Проучване на Paylab и Zaplatomer.bg за многообразието на работното място: къде служителите работят в многообразна работна среда?

Международното проучване на Paylab и Zaplatomer.bg за многообразието на работното място показва, че четири от десет служители в Европа не работят в многообразна работна среда.

Многообразието включва разнообразния състав на служителите на работното място. Paylab се фокусира върху 6 ключови области: възраст, майчинство, произход, етническа принадлежност или националност, хора с увреждания, сексуална идентичност/ориентация. Тези аспекти често представляват пречка за наемането на работа. Целта на проучването е да се определи степента, в която служителите в работните екипи общуват с чужденци, хора от малцинствени или етнически групи, хора с увреждания, майки с малки деца, служители над 55 години и хора с различна сексуална ориентация/идентичност.

Проучването на Paylab и Zaplatomer.bg е проведено през втората половина на 2018 г. в 9 европейски държави върху извадка от общо 24,901 респонденти. Целта на проучването е да се очертаят реалните взаимодействия на работното място с групите служители, които често са в неравностойно положение на пазара на труда и на работното място.

Проучването е проведено във ФинландияЦентрална Европа (Република Чехия, Унгария и Словакия), Балканите(България, Хърватска и Словения) и Прибалтика (Латвия и Литва).

Подробните резултати можете да прочетете тук.

Свързани публикации