21 професии, които ще се търсят много до 2026

StockSnap_9M1HWW2JFV

Днес има три основни фактора за избор на професия: 1. личната мотивация и отчитането на индивидуалните интереси и способности, 2. колко добре платена е дадена работа, 3. дали в близко бъдеще търсенето на специалисти в областта ще нарасне.

Разбира се, световната тенденция, от която България не е изключение, е работните места в сферите на здравеопазването и технологиите да са все повече. Освен това подобни позиции обикновено са високоплатени.

Какво показва статистиката на Бюрото по труда в САЩ? Какви са прогнозите за растеж на търсенето на професионалисти в периода 2016-2026 г.?

Тези прогнози за бъдещето са комбинирани от Andy Kiersz от Business Insider с данните на американското Бюро по труда за средните годишни доходи на тези професии през 2016, за да се създаде класация на най-добрите професии през следващите години.

Броят на точките в списъка е ограничен, като е прието минимално годишно възнаграждение за 2016, възлизащо на 37 040 $. Ето кои са професиите в него и кои са основните отговорности на служителите на подобни длъжности.

И макар данните да се отнасят до САЩ, те представляват безспорен интерес и за нас поне по две причини. Първо, полезно е да се научи какви са средните заплати там, за да знаем какво ни очаква, ако решим да се изселваме отвъд океана. И второ, статистиката дава яснота с какви темпове ще нараства търсенето на определени професии.

И така, ето данните:

 1. Фермери/мениджъри в областта на земеделското производство

Те планират, ръководят или координират управлението или работата на ферми, оранжерии, разсадници, горски стопанства или други селскостопански предприятия.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 68 700

Средно годишно възнаграждение през 2016: 66 360 $

 1. Анализатори на компютърни системи

Те  анализират проблемите с обработката на данни, за да създадат или да подобрят съществуващи компютърни системи.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 53 000

Средно годишно възнаграждение през 2016: 87 220 $

 1. Търговски представители на продукти, с изключение на технически или научни продукти

Те продават стоките на търговците на едро и производителите на предприятия или групи от хора.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 81 100

Средно годишно възнаграждение през 2016: 57 140 $

 1. Шофьори на товарни автомобили

Те транспортират стоки от едно място на друго.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 113 800

Средно годишно възнаграждение през 2016: 41 340 $

 1. Супервайзъри на строителни и добивни процеси

Те пряко контролират и координират дейностите на строителните работници и работниците в добивната промишленост.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 76 300

Средно годишно възнаграждение през 2016: 62 980 $

 1. Разработчици на софтуерни системи

Те разработват операционни системи и мрежов софтуер.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 46 100

Средно годишно възнаграждение през 2016: 106 860 $

 1. Физиотерапевти

Те помагат на пациентите да се възстановят от заболявания и травми.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 60 000

Средно годишно възнаграждение през 2016: 85 400 $

 1. Консултиращи медици/медицински сестри

Те диагностицират и лекуват заболяванията на пациентите.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 56 000

Средно годишно възнаграждение през 2016: 100 910 $

 1. Начални учители

Те преподават на децата до четвърти клас в училище.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 104 100

Средно годишно възнаграждение през 2016: 55 800 $

 1. Мениджъри компютърни и информационни системи

Те планират, управляват и координират компютърни системи.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 43 800

Средно годишно възнаграждение през 2016: 135 800 $

 1. Преподаватели в областта на здравеопазването за следдипломна квалификация

Те водят курсове в областта на здравеопазването – специалности като стоматология, лабораторни технологии, медицина, фармация, обществено здраве, терапия или ветеринарна медицина.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 60 500

Средно годишно възнаграждение през 2016: 99 360 $

 1. Мениджъри медицински и здравни услуги

В САЩ това са хората, които планират, управляват или координират здравните услуги.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 69 800

Средно годишно възнаграждение през 2016: 96 540 $

 1. Анализатори на управлението

Те провеждат проучвания и разработват процедури, които позволяват на организациите да работят по-ефективно.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 96 500

Средно годишно възнаграждение през 2016: 81 330 $

 1. Анализатори на пазара и специалисти по маркетинг

Те проучват условията на пазара, създават и провеждат маркетингови кампании.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 136 000

Средно годишно възнаграждение през 2016: 62 560 $

 1. Адвокати

Представляват своите клиенти в юридически смисъл.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 74 800

Средно годишно възнаграждение през 2016: 118 160 $

 1. Счетоводители и одитори

Те проучват, анализират и интерпретират счетоводните записи.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 140 300

Средно годишно възнаграждение през 2016: 68 150 $

 1. Лекари специалисти

Те лекуват пациенти в различни специализирани области.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 49 600

Средно годишно възнаграждение през 2016: 206 920 $

 1. Финансови мениджъри

Те контролират финансовите дейности на организациите.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 108 400

Средно годишно възнаграждение през 2016: 121 750 $

 1. Генерални и оперативни мениджъри

Те планират, насочват и координират дейността на организациите.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 205 900

Средно годишно възнаграждение през 2016: 99 310 $

 1. Разработчици на компютърни приложения и програми

Те разработват front-end приложения и програми, ориентирани към потребителите.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 253 400

Средно годишно възнаграждение през 2016: 100 080 $

 1. Регистрирани медицински сестри

Те оценяват здравните нужди на пациентите и полагат грижи за тях.

Предвиждани нови позиции в САЩ до 2026: 437 000

Средно годишно възнаграждение през 2016: 68 450 $

Свързани публикации