Въпреки спад през м. април броят на обявите за работа се запазва висок

Въпреки спад през м. април броят на обявите за работа се запазва висок

От началото на годината броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа е намалял с 20%

Предложенията за работа са намалели с 5%, като в края на м. април те са малко над 49 000. На годишна база също се наблюдава спад от 7% или 3500 обяви по-малко спрямо м. април 2022г. Въпреки това броят на обявите остава висок и все още нямаме причина за притеснения.

Публикувани обяви за работа по дни - Jobtiger - април 2022г. / април 2023г.

Противно на предходния м. март, през м. април се наблюдава лек спад на предложенията в почти всички сектори. Изключение прави секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“, в който, характерно за сезона, продължаваме да наблюдаваме ръст. Броят на обявите в този сектор е нараснал с 4% или 440 предложения повече.

Почти непроменен остава броят на обявите в сектор „Здравеопазване и фармация“. Предложенията в него са се увеличили с 25 (1% ръст).

При всички останали сектори броят на предложенията е намалял през м. април.

С най-голям спад са секторите „Производство“ (560 предложения по-малко, 7% спад) и „ИТ“ (460 предложения по-малко, 9% спад). След тях се нареждат секторите „Административни и обслужващи дейности“ (390 предложения по-малко, 7% спад), „Счетоводство, одит, финанси“ (330 предложения по-малко, 14% спад), „Строителство“ (310 предложения по-малко, 11% спад), „Търговия и продажби“ (250 предложения по-малко, 2% спад), „Логистика и транспорт“ (240 предложения по-малко, 5% спад) и „Маркетинг и реклама“ (110 предложения по-малко, 7% спад).

На годишна база изменението на обявите е илюстрирано на схемата по-долу. Продължава забележимият спад на предложенията в сектор “ИТ“, като спрямо м. април 2022г. те са 3370 по-малко или спад от 45%.

Изменение на обявите за работа по сектори април 2022/2023 г.

Дялово разпределение

Като дял на предложенията през м. април силно обособени лидери са секторите  „Търговия и продажби“ с 23% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 20%. Обявите в тези два сектора формират почти половината от предлаганата работа в страната през м. април.

Следват секторите „Производство“ (14%) „Административни и обслужващи дейности“ (9,4%), „Логистика и транспорт“ (8,8%), „ИТ“ (8%)  „Строителство“ (5%), „Здравеопазване и фармация“ (4,1%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%),  , „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори - JobTiger - април 2023г.

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 11% през м. април. Като брой те са малко над 3900.

Разпределението на тези предложения по сектори е: 60% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (15%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (13%) и „Търговия и продажби“ (7%).

Разпределение на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа по сектори - JobTiger - април 2023г.

Като дял през м. април обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са 9% от всички обяви. 

Дял на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа - JobTiger - април 2023г.

От началото на годината предложенията от този тип са спаднали с 20%. Разбира се, тук е отличима връзката между тези обяви и обявите в сектор „ИТ“, в който спадът от началото на годината до сега е 23%.

На годишна база обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 34% или 2000 по-малко спрямо м април 2022г.

Публикувани обяви за работа от вкъщи/дистанционна работа по месеци - Jobtiger - януари 2022г. / април 2023г.

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е намалял със 7%. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (-8%), Пловдив (-7%), Варна (-2%), Бургас (-1%), Русе (-4%) и Стара Загора (1%).

Като дял обявите за гр. София са 40%, а в останалите градове са:  Пловдив (10%), Варна (10%), Бургас (5%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Дялово разпределение на обявите за работа по градове - JobTiger - април 2023г.

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през февруари е нараснал с 4%. Общият брой на този тип обяви е малко над 3000, което е 7% дял от всички обяви.

Дялово разпределение на обявите за работа, подходящи за бежанци - JobTiger - април 2023г.

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

Свързани публикации