Активизиране на предлагането на работа през м. август

Активизиране на предлагането на работа през м. август

В края на отпускарския сезон наблюдаваме увеличение на предлагането на работа

През последните месеци наблюдавахме тенденция на спад на предложенията за работа онлайн, като за основна причина посочихме летния и отпускарски сезон, през който работодатели и търсещи работа са по-слабо активни. С наближаването на края на този период  отчетливо се вижда активизиране на предлагането.

Обявите за работа в края на м. август са нараснали с 4% спрямо предходния месец, а на годишна база те са с 5% (2300 предложения) по-малко. Този годишен спад се дължи основно на намаленото предлагане в сектор ИТ през 2023г, като само в този сектор предложенията са с 2000 по-малко спрямо миналата година. Като изключим този фактор, предлагането на работа през м. август е на същото ниво като през 2022г.

Публикувани обяви за работа по дни - Jobtiger - август 2022г. / август 2023г.

За разлика от предходните месеци, през август наблюдаваме ръст на предложенията в почти всички сектори. Най-много са се увеличили обявите в секторите „Търговия и продажби“ (800 предложения повече, 8% ръст), „Производство“ (650 предложения по-малко, 10% ръст) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (420 предложения повече, 7% ръст). Ръст на обявите отчитаме и в секторите „Административни и обслужващи дейности“ (200 предложения повече, 5% ръст), „Логистика и транспорт“ (200 предложения повече, 4% ръст), „Маркетинг и реклама“ (30 предложения повече, 2% ръст) и „Строителство“ (30 предложения повече, 1% ръст.

По-малко предложения отчитаме в секторите „Счетоводство, одит, финанси“ (75 предложения по-малко, 4% спад) и „Здравеопазване и фармация“ (80 предложения по-малко, 4% спад). С най-голям спад на обявите е сектор „ИТ“ в който през м. август има 120 предложения по-малко спрямо предходния месец (2% спад).

Изменението на обявите на годишна база по сектори е илюстрирано на схемата по-долу:

Изменение на обявите за работа по сектори август 2022/2023 г.

Дялово разпределение

Обособен лидер по дял на предложенията през м. август продължава да бъде сектор „Търговия и продажби“ с 24%. Второто и трето място също остават непроменени и са заемани от секторите „Производство“ (16%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (15%).

Следват секторите „Логистика и транспорт“ (11%), „Административни и обслужващи дейности“ (10%),  „ИТ“ (8%)  „Строителство“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%),  „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори - JobTiger - август 2023г.

Работа от вкъщи

При предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа наблюдаваме спад от 3%. Броят на този тип предложения през м. август е 3600, което е 9% дял от всички обяви.

Дял на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа - JobTiger - август 2023г.

Разпределението на този тип предложения по сектори е: 56% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (17%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (16%) и „Търговия и продажби“ (6%).

Разпределение на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа по сектори - JobTiger - август 2023г.

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е нараснал с 5%.    Увеличението във всеки един от тях е, както следва: София (5%), Пловдив (3%), Варна (1%), Бургас (7%), Русе (8%) и Стара Загора (16%).

Като дялово разпределение в гр. София обявите са 42%, а в останалите градове са: Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Дялово разпределение на обявите за работа по градове - JobTiger - август 2023г.

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през м. август са с 50 повече спрямо м. юли. Общият брой на този тип обяви е около 2550 (2% ръст), което е 6% дял от всички обяви.

Дялово разпределение на обявите за работа, подходящи за бежанци - JobTiger - август 2023г.

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

Свързани публикации