Пазарът на труда е с една трета надолу през м. декември

Пазарът на труда е с една трета надолу през м. декември

На годишна база най-значителен продължава да бъде спадът на обявите в технологичния сектор (-27%)

Както отбелязахме в един от предишните си анализи, ключов момент за пазара на труда ще бъде последното тримесечие на 2022 г., като очакванията са през него да наблюдаваме спад на броя на предложенията за работа.

През м. декември наблюдаваме малко под 28 000 обяви за работа, като те са намалели с 33% (близо 14 000 по-малко) спрямо м. ноември. През последното тримесечие спадът е цели 43%, като той е на-осезаем през изминалия м. декември.  Въпреки това, на годишна база, броят на обявите е все още с 5% по-голям от този през м. декември 2021г.

Драстичният спад на предлагането на работа не е нещо нестандартно за последния месец на годината. Коледните и новогодишни празници обикновено са причина за забавяне или преустановяване на работните процеси за 10-15 дни, в това число и процесите на подбор на персонал.

Публикувани обяви за работа по дни - Jobtiger - януари 2022г. / декември 2022г.

При разглеждане на обявите по сектори, наблюдаваме спад във всеки един от тях с три и четирицифрени стойности.

Най-много е намалял броят на предложенията в сектор „Търговия и продажби“ – те са с 3360 (-35%) по-малко от м. ноември.

След него се нареждат секторите „Производство“ (2330 предложения по-малко, 36% спад), „Административни и обслужващи дейности“ (1570 предложения по-малко, 36% спад), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (1430 предложения по-малко, 29% спад), „ИТ“ (1280 предложения по-малко, 21% спад), „Логистика и транспорт“ (1160 предложения по-малко, 29% спад), „Строителство“ (830 предложения по-малко, 39% спад), „Здравеопазване и фармация“ (600 предложения по-малко, 33% спад) „Счетоводство, одит, финанси“ (560 предложения по-малко, 28% спад) и „Маркетинг и реклама“ (360 предложения по-малко, 25% спад).

На годишна база наблюдаваме положителни резултати.  Отчитаме ръст на обявите във всички сектори.

Единствено изключение е секторът „ИТ“. Както по света, така и у нас именно в този сектор продължава да се отчита спад на предложенията за работа. Броят на обявите е с цели 27% (1580 обяви) по-малко спрямо декември 2021г.

Изменение на обявите за работа по сектори декември 2021/2022

Дялово разпределение

По отношение на дяловото разпределение на обявите по сектори на първо място е секторът „Търговия и продажби“ с 22%, следван от секторите „ИТ“ (15,3%) и „Производство“ (14,9%).

Следват секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (13%) „Административни и обслужващи дейности“ (10,2%), „Логистика и транспорт“ (10,1%),  „Счетоводство, одит, финанси“ (5,2%), „Строителство“ (4,6%), „Здравеопазване и фармация“ (4,4%), „Маркетинг и реклама“ (3,8%) и „Изкуство“ (1%).

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори - JobTiger - декември 2022г.

Работа от вкъщи

Подобно на общия брой обяви, предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа също са намалели с приблизително 1/3 или по-точно 30%. Те са с около 1400 по-малко от м. ноември и общият им брой се равнява на около 3400 или 14,3% от всички обяви.

Дял на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа - JobTiger - декември2022г.

Като разпределение по сектори 66% от този тип предложения са в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (13%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (12%) и „Търговия и продажби“ (5%).

Разпределение на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа по сектори - JobTiger - декември 2022г.

Предлагане по градове

Във водещите областни градове наблюдаваме същата тенденция – общият брой на обявите в тях е намалял с 33%. Спадът на предложенията във всеки един от тях е както следва: София (-32%), Пловдив (-36%), Варна (-37%), Бургас (-33%), Русе (-31%) и Стара Загора (-26%).

Броят на предложенията като дялово разпределение е:  София (48%), Пловдив (10%), Варна (7%), Бургас (3%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Дялово разпределение на обявите за работа по градове - JobTiger - декември 2022г.

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през декември е намалял с 33% – около 700 предложения по-малко. Общият брой на този тип обяви  е около 1350, което е 6% дял от всички обяви.

Дялово разпределение на обявите за работа, подходящи за бежанци - JobTiger - декември 2022г.

Пазарът на труда през 2022 г.

През изминалата 2022 г. наблюдавахме по-активен и по-стабилен пазар на труда от предходните 2020 г. и 2021 г.  

Сумарно през годината бяха публикувани около 566 000 предложения (в това число и дублиращи се позиции на месечна база), което е с 14% (малко над 69 000 ) повече от 2021 г.

Въпреки динамиката през последните месеци, всеки един един от секторите отчете ръст на обявите през 2022г.  Той бе най-голям в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“ (+16 700 предложения, 25% ръст), който успя да възстанови нивата на предлагане от периода преди пандемията.

увеличение на броя на обявите в сайтовете за работа по сектори през 2022г.

Най-много предложения наблюдавахме през м. май – над 57 000. Основен фактор бе подготовката на летния туристически сезон, поради което отчетохме ръст на обявите в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Търговия и продажби“. Съответно най-малко предложения наблюдавахме през м. декември (около 28 000).

Публикувани обяви в сайтовете за работа по месеци - 2022г.

След този драстичен (макар и обичаен) спад на предложенията за работа през м. декември, очакванията ни са, че още в първия месец на новата година ще бъдем свидетели отново на ръст в предлагането. Какво ще бъде движението в различните сектори и дали ще  наблюдаваме дълготрайно свиване на технологичния сектор – това са интересните акценти, които екипът на JobТiger ще наблюдава и анализира в следващите месеци и както винаги ще продължи да ви държи в течение с редовния си анализ на динамиката при предложенията за работа у нас.

Свързани публикации