Ръст на обявите за работа през януари, но по-малко на годишна база

Ръст на обявите за работа през януари, но по-малко на годишна база

„ИТ“ секторът отчита ръст за пръв път за последните 12 месеца

Както отбелязахме в предходния си анализ, през м. януари 2024г. наблюдаваме ръст на предложенията за работа във всички сектори. Общият брой на обявите е нараснал с цели 37%  (11 200 обяви повече) спрямо м. декември 2023г.

На годишна база, обаче, отчитаме спад от 10%, като обявите за работа са с близо 4500 по-малко от м. януари 2023г. 

Публикувани обяви за работа по дни - Jobtiger - януари 2023г. / януари 2024г.

Във всеки един от секторите наблюдаваме двуцифрен ръст на предложенията.

Той е най-голям в секторите „Търговия и продажби“ (2630 предложения повече, 35% ръст), „Производство“ (2130 предложения повече, 46% ръст) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (1520 предложения повече, 38% ръст). Следват секторите „Административни и обслужващи дейности“ (1310 предложения повече, 38% ръст), „Логистика и транспорт“ (980 предложения повече, 31% ръст), „Здравеопазване и фармация“ (820 предложения повече, 49% ръст), „Строителство“ (800 предложения повече, 52% ръст), „Счетоводство, одит, финанси“ (780 предложения повече, 50% ръст), „ИТ“ (580 предложения повече, 21% ръст) и „Маркетинг и Реклама“ (420 предложения повече, 41% ръст).

Това е първият месечен ръст на предложенията в сектор „ИТ“ за последните 12 месеца.

На годишна база тенденцията е отрицателна. В повечето сектори отчитаме по-малко предложения спрямо миналата година. Изключение прави единствено сектор „Здравеопазване и фармация“, в който имаме 11% ръст спамо м. януари 2023г.

Изменението на обявите на годишна база по сектори е илюстрирано на схемата по-долу:

Изменение на обявите за работа по сектори януари 2023/2024 г.

Дялово разпределение

С най-голям дял на обявите през м. януари е сектор „Търговия и продажби“ (24%), следван от секторите „Производство“ (16%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (13%). Следват секторите „Административни и обслужващи дейности“ (12%), „Логистика и транспорт“ (10%), „ИТ“ (8%), „Здравеопазване и фармация“ (6%),  „Строителство“ (5,7%),  „Счетоводство, одит, финанси“ (5,6%),  „Маркетинг и реклама“ (4%) и „Изкуство“ (1%).

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори - JobTiger - януари 2024г.

Работа от вкъщи

При предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа също отчитаме ръст от 26%. Това е близо 700 предложения повече от м. декември.

Като дял спрямо общия брой обяви този тип предложения заемат 9% от предлагането през м. януари.

Дял на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа - JobTiger - януари 2024г.

Разпределението на този тип предложения по сектори е, както следва: 52% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (18%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (15%) и „Търговия и продажби“ (9%).

Разпределение на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа по сектори - JobTiger - януари 2024г.

Предлагане по градове

Разбира се, както при останалите показатели, отчитаме двуцифрен ръст и при предложенията във всички от водещите областни градове. Той е, както следва: София (35%), Пловдив (36%), Варна (48%), Бургас (54%), Русе (33%) и Стара Загора (36%).

Като дялово разпределение в гр. София обявите са 44%, а в останалите градове са, както следва: Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Дялово разпределение на обявите за работа по градове - JobTiger - януари 2024г.

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

Свързани публикации