Достигнаха ли обявите за работа в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ своя пик?

Достигнаха ли обявите за работа в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ своя пик?

Секторът е с най-голям спад на предложенията през м. юни 2023 г.

Броят на обявите за работа през м. юни е спаднал с 8% (близо 4000 по-малко). За това има логично обяснение: от една страна се намираме в най-активния отпускарски период в годината – работодатели и търсещи работа са по-слабо активни на пазара на труда. От друга страна, секторът  „Хотелиерство и ресторантьорство“, който заема близо 20% от предложенията, изглежда достигна своя пик и през последния месец предложенията в него са намалели. Общият брой на предложенията в края на м. юни е 46 500.

На годишна база обявите продължават да намаляват – спрямо м. юни 2022 г. наблюдаваме спад от 12%.

Публикувани обяви за работа по дни - Jobtiger - юни 2022г. / юни 2023г.

Предложенията в повечето сектори са намалели през м. юни. С най-голям спад са тези в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“ – обявите в него са с близо 2500 по-малко спрямо предходния месец (-24%).

Спад отчитаме и в секторите „Търговия и продажби“ (920 предложения по-малко, 8% спад), „Производство“ (320 предложения по-малко, 4% спад), „ИТ“ (230 предложения по-малко, 3% спад), „Административни и обслужващи дейности“ (180 предложения по-малко, 4% спад), „Счетоводство, одит, финанси“ (170 предложения по-малко, 8% спад), „Маркетинг и реклама“ (130 предложения по-малко, 9% спад), „Здравеопазване и фармация“ (10 предложения по-малко, 1% спад).

Ръст на обявите се отчита в секторите „Строителство“ (130 предложения повече, 5% ръст) и „Логистика и транспорт“ (110 предложения повече, 2% ръст).

На годишна база изменението на обявите е илюстрирано на схемата по-долу. Продължава забележимият спад на предложенията в сектор “ИТ“, при който от началото на годината се поддържа спад от около 40-45% спрямо 2022г. Предложенията в него през м. юни 2023 г. са с 3050 по-малко спрямо м. юни 2022 г.

Изменение на обявите за работа по сектори юни 2022/2023 г.

Дялово разпределение

Като дял на предложенията през м. юни обособен лидер продължава да бъде сектор „Търговия и продажби“ с 23%. Второ и трето място се заемат от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ със 17% и „Производство“ с 16%.

Следват секторите „Логистика и транспорт“ (11%), „Административни и обслужващи дейности“ (10%),  „ИТ“ (8%)  „Строителство“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%),  , „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори - JobTiger - юни 2023г.

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 2% през м. юни. Като брой те са близо 3700.

Разпределението на този тип предложения по сектори е: 59% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (17%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (15%) и „Търговия и продажби“ (7%).

Разпределение на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа по сектори - JobTiger - юни 2023г.

Като дял през м. юни обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са 9% от всички обяви. 

Дял на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа - JobTiger - юни 2023г.

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е намалял със 7%. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (-4%), Пловдив (-8%), Варна (-15%), Бургас (-17%), Русе (-8%) и Стара Загора (-1%).

Като дял обявите за гр. София са 42%, а в останалите градове са:  Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Дялово разпределение на обявите за работа по градове - JobTiger - юни 2023г.

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през юни е намалял със 17%. Общият брой на този тип обяви е около 2900, което е 7% дял от всички обяви.

Дялово разпределение на обявите за работа, подходящи за бежанци - JobTiger - юни 2023г.

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

Свързани публикации