Обявите за работа през м. май – все още няма флагове за влошаване на климата

Обявите за работа през м. май – все още няма флагове за влошаване на климата

Обявите в сектор „ИТ“ са намалели почти двойно за една година

През м. май обявите за работа са се увеличили с 3% спрямо предходния м. април, като техният брой в края на месеца е малко над 50 000. На годишна база те са с 12% по-малко или близо с 6600 предложения по-малко спрямо м. май 2022 г. Желаем да отбележим, че през м. май 2022 г. отчетохме рекордно висок брой обяви за работа – това е месецът с най-много предложения от началото на COVID-19 пандемията до сега. Поради тази причина, макар и привидно големия спад, считаме, че предлагането на работа все още е в рамките на нормалните тенденции за пазара в страната.

В повечето сектори отчитаме ръст или запазване на нивата на предлагане на работа. Изключение прави секторът „Търговия и продажби“, в който предложенията са с 320 по-малко спрямо предходния месец (-3%). Това е един от по-динамичните сектори в страната, при който се редуват спадове и ръстове всеки месец, съответно, наблюдаваният през последните 2 месеца спад все още не може да бъде считан за тенденция.

Почти незабележим спад се отчита в сектор „ИТ“. Предложенията в него са намалели едва с 20 през м. май (-2%). Изглежда, че системният спад на обяви за работа през последните няколко месеца в този сектор е към своя край. На годишна база предложенията в този сектор са намалели почти двойно (-47%, 3600 предложения по-малко).

При останалите сектори динамиката на обявите за работа е, както следва:  „Логистика и транспорт“ (460 предложения повече, 10% ръст), „Производство“ (270 предложения повече, 4% ръст), „Строителство“ (250 предложения повече, 11% ръст), „Счетоводство, одит, финанси“ (100 предложения повече, 5% ръст) и „Маркетинг и реклама“ (60 предложения повече, 4% ръст).

Броят на предложенията в секторите „Административни и обслужващи дейности“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Здравеопазване и фармация“ остава непроменен от предходния месец.

Дялово разпределение

Дяловото разпределение на обявите по сектори остава подобно на това в предходния месец. Водещи са секторите „Търговия и продажби“ (23%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (21%) и „Производство“ (14%), следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (9,8%), „Логистика и транспорт“ (9,6%), „ИТ“ (8%),  „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,3%), „Здравеопазване и фармация“ (4,2%),  „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа продължават да намаляват. Те са с близо 130 по-малко през м. май, като са намалели с 3% и формират около 3780 от всички предложения.

Разпределението на тези обяви по сектори е: 59% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (14%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (14%) и „Търговия и продажби“ (6%).

Като дял през м. май обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели до 8,5% от всички обяви. 

От началото на годината предложенията от този тип са спаднали с 23%. Както отбелязахме и в предходния анализ, основно влияние върху динамиката на тези предложения е връзката между тях и обявите в сектор „ИТ“, в който спадът от началото на годината до сега също е 23%.

На годишна база обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 38%.

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове се е увеличил с 4%. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (4%), Пловдив (8%), Варна (6%), Бургас (1%), Русе (-2%) и Стара Загора (2%).

Като дял обявите за гр. София са 41%, а в останалите градове са:  Пловдив (10%), Варна (10%), Бургас (5%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, продължава да расте, като през май е нараснал с 9%. Общият брой на този тип обяви е над 3300, което е 8% дял от всички обяви.

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

Свързани публикации