Предложенията за работа са намалели с близо 1/5 от началото на годината

Предложенията за работа са намалели с близо 1/5 от началото на годината

През м. ноември наблюдаваме спад на обявите във всички сектори

Обявите за работа във водещите сайтове в страната са намалели с 12% през м. ноември. Това е близо 5100 предложения по-малко спрямо предходния м. октомври. Спадът се наблюдава във всеки един от секторите за работа.

На годишна база предложенията са с 4400 по-малко или спад от 11% спрямо м. ноември 2022г.

В сравнение с началото на годината обявите за работа са с приблизително 8900 по-малко (-19%), а спрямо най-активния откъм обяви м. март те са с цели 14 400 по-малко (-28%).

Публикувани обяви за работа по дни - Jobtiger - ноември 2022г. / ноември 2023г.

В почти всички сектори се наблюдава двуцифрен спад на обявите за работа.

Най-голям е той в секторите „Търговия и продажби“ (1520 предложения по-малко, 14% спад), „Производство“ (850 предложения по-малко, 12% спад) и „Логистика и транспорт“ (820 предложения по-малко, 18% спад). След тях се нареждат секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (790 предложения по-малко, 14% спад), „Административни и обслужващи дейности“ (430 предложения по-малко, 10% спад), „Строителство“ (390 предложения по-малко, 16% спад), „Здравеопазване и фармация“ (230 предложения по-малко, 10% спад) и „Маркетинг и Реклама“ (170 предложения по-малко, 11% спад).

Едноцифрен е спадът единствено в секторите „Счетоводство, одит, финанси“ (100 предложения по-малко, 5% спад) и „ИТ“ (140 предложения по-малко, 4% спад).

На годишна база също наблюдаваме спад в почти всички сектори. Изключение прави единствено сектор „Здравеопазване и фармация“, като причина за това са споменатите и в предишните ни анализи, пуликувани предложения за работа от компании за набиране на персонал в този сектор в чужбина.

Изменението на обявите на годишна база по сектори е илюстрирано на схемата по-долу:

Изменение на обявите за работа по сектори ноември 2022/2023 г.

Дялово разпределение

Дяловото разпределение на обявите по сектори се запазва почти същото като предходния м. октомври.  С най-голям дял е секторът „Търговия и продажби“ с 24%, следван от секторите „Производство“ (17%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (13%).

Дяловото разпределение при останалите сектори е, както следва: „Административни и обслужващи дейности“ (11%), „Логистика и транспорт“ (10%),   „ИТ“ (9%), „Здравеопазване и фармация“ (6%),  „Строителство“ (5,4%),  „Счетоводство, одит, финанси“ (5,2%),  „Маркетинг и реклама“ (4%) и „Изкуство“ (1%).

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори - JobTiger - ноември 2023г.

Работа от вкъщи

Броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа е намалял с 5% спрямо предходния месец. Общият брой на този тип предложения е 3200, като от началото на годината те са s 31% по-малко.

Като дял спрямо общия брой обяви този тип предложения заемат 10% от предлагането през. м ноември.

Дял на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа - JobTiger - ноември 2023г.

Разпределението на този тип предложения по сектори е, както следва: 55% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (17%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (15%) и „Търговия и продажби“ (7%).

Разпределение на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа по сектори - JobTiger - ноември 2023г.

Предлагане по градове

Както и през предходния месец, продължава спадът на предложенията във всички от водещите областни градове, като и тук той е двуцифрен: София (-11%), Пловдив (-11%), Варна (-14%), Бургас (-12%), Русе (-16%) и Стара Загора (-11%).

Като дялово разпределение в гр. София обявите са 46%, а в останалите градове са, както следва: Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Дялово разпределение на обявите за работа по градове - JobTiger - ноември 2023г.

Дали наблюдаваният спад през последните 2 месеца е повод за притеснение? Все още е рано да се каже. Традиционно през последното тримесечие на годината се отчита спад на предложенията, като той е най-голям през м. декември. Очакваме да отчетем още по-малко предложения в следващия месец, като от ключово значение за състоянието на пазара на труда ще бъдат резултатите през първите месеци на 2024г.

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

Свързани публикации