Продължава спадът на обявите за работа във всички сектори

Продължава спадът на обявите за работа във всички сектори

На годишна база най-много са намалели предложенията в сектора  „ИТ“ (-28%)

През м. ноември 2022г. продължаваме да наблюдаваме спад на обявите за работа във всички сектори. Общият брой на предложенията е намалял с 4000 (-9%), като на годишна база те все още са с 2% повече спрямо м. ноември 2021 г.

Публикувани обяви за работа по дни - Jobtiger - ноември 2021г. / ноември 2022г.

Броят на обявите продължава да намалява във всеки един от секторите, като през м. ноември спадът е по-стръмен – обявите във всеки сектор са намалели с трицифрени стойности. С най-голям спад продължава да бъде секторът „Търговия и продажби“, като предложенията в него са намалели с 950 (-9%) спрямо предходния месец октомври.

След него се нареждат секторите „Производство“ (900 предложения по-малко, 12% спад), „Логистика и транспорт“ (780 предложения по-малко, 16% спад), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (570 предложения по-малко, 10% спад), „Административни и обслужващи дейности“ (440 предложения по-малко, 9% спад), „Строителство“ (260 предложения по-малко, 11% спад), „ИТ“ (240 предложения по-малко, 3% спад), „Счетоводство, одит, финанси“ (190 предложения по-малко, 9% спад), „Здравеопазване и фармация“ (180 предложения по-малко, 3% спад) и „Маркетинг и реклама“ (120 предложения по-малко, 8% спад).

На годишна база, все още, при повечето сектори резултатите са положителни. Обявите през м. ноември 2022 г. са повече от тези през м. ноември 2021г. Изключения правят единствено секторите „Счетоводство, одит, финанси“ (-2%) и „ИТ“, в който наблюдаваме значителен спад от 28% или приблизително 2200 предложения по-малко.

Изменение на обявите за работа по сектори ноември 2021/2022

Дялово разпределение

Дяловото разпределение на обявите по сектори остава същото като през преходния м. октомври. На първо място е секторът „Търговия и продажби“ с 23%, следван от секторите „Производство“ (16%) и „ИТ“ (13%).

Следват секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (12%) „Административни и обслужващи дейности“ (11%), „Логистика и транспорт“ (10%),  „Строителство“ (5,1%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,8%), „Здравеопазване и фармация“ (4%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори - JobTiger - ноември 2022г.

Работа от вкъщи

През м. ноември предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели едва с 1%, като техният брой остава почти непроменен с около 40 по-малко. Общият им брой се равнява на малко над 4800 или 13,6% от всички обяви

Дял на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа - JobTiger - ноември 2022г.

Като разпределение по сектори 63% от този тип предложения са в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (15%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (12%) и „Търговия и продажби“ (5%).

Разпределение на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа по сектори - JobTiger - ноември 2022г.

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е намалял с 8%. Във всеки един от тях наблюдаваме спад, както следва: София (-8%), Пловдив (-11%), Варна (-5%), Бургас (-2%), Русе (-10%) и Стара Загора (-14%).

Броят на предложенията като дялово разпределение е:  София (48%), Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (3%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).

Дялово разпределение на обявите за работа по градове - JobTiger - ноември 2022г.

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през ноември е намалял с 4% – около 100 предложения по-малко. Общият брой на този тип обяви  е около 2030, което е 6% дял от всички обяви.

Дялово разпределение на обявите за работа, подходящи за бежанци - JobTiger - октомври 2022г.

Очевидно през последните 2 месеца сме свидетели на негативна тенденция. Както отбелязахме и в предходния ни анализ, редица реботодатели по света и в България все по-активно предприемат мерки за посрещане на една предизвикателна икономическа обстановка – свиване на бюджети, частично или цялостно замръзяване на подбор на нови кадри и дори, на места, освобождаване на служители и др.

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава динамиката, за да проследим до кога и в каква степен тези тенденции ще влияят на пазара на труда в страната.

Свързани публикации