Предложенията за работа в „ИТ“ сектора са намалели с 40% за една година

Предложенията за работа в „ИТ“ сектора са намалели с 40% за една година

Секторът „Търговия и продажби“ вече заема една четвърт от предлагането на работа

Предложенията за работа през м. октомври са с 2900 по-малко (-6%) от тези в предходния месец. Разликата в броя се дължи основно на по-забележим спад на обявите в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Търговия и продажби“ и „Производство“.

На годишна база продължава да се наблюдава постоянен спад от 7% (3300 предложения по-малко), който се дължи основно на намалелия брой обяви в сектор „ИТ“.

Публикувани обяви за работа по дни - Jobtiger - октомври 2022г. / октомври 2023г.

В почти всички сектори през м. октомври се наблюдава спад на обявите за работа. Изключение правят секторите „Маркетинг и Реклама“ (60 предложения повече, 4% ръст) и „Здравеопазване и фармация“ (130 предложения повече, 6% ръст). Причина за повечето предложения в сектор  „Здравеопазване и фармация“ е публикуването на работни позиции в този сектор за чужбина. Редно е да отбележим, че това е стандартна практика от компании за набиране на персонал в този сектор, но за разлика от минали години, в които този тип предложения се промотират на българския пазар основно през летните месеци, през 2023г. тези обяви присъстват в сайтовете за работа и през последното тримесечие на годината.

С най-голям спад на предложенията е секторът  „Хотелиерство и ресторантьорство“ (1080 предложения по-малко, 16% спад), следван от секторите „Търговия и продажби“ (770 предложения по-малко, 7% спад), „Производство“ (570 предложения по-малко, 8% спад), „Логистика и транспорт“ (270 предложения по-малко, 6% спад), „ИТ (200 предложения по-малко, 6% спад), „Административни и обслужващи дейности“ (170 предложения по-малко, 4% спад), „Строителство“ (130 предложения по-малко, 5% спад) и „Счетоводство, одит, финанси“ (60 предложения по-малко, 3% спад).

На годишна база също наблюдаваме спад в повечето сектори. Най-драстичен продължава да бъде той в сектор „ИТ“ където предложенията са с 40% по-малко спрямо същия период през 2022г.

Тук отново наблюдаваме забележим ръст в сектор „Здравеопазване и фармация“, като причините за това съвпадат с описаните по-горе.

Изменението на обявите на годишна база в останалите сектори е илюстрирано на схемата по-долу:

Изменение на обявите за работа по сектори октомври 2022/2023 г.

Дялово разпределение

Секторът „Търговия и продажби“ продължава да заема 1/4 от предложенията за работа в страната. Той категорично заема първото място с дял от 25%, следван от секторите „Производство“ (17%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (13%).

Дяловото разпределение при останалите сектори също е непроменено спрямо предходния месец: „Логистика и транспорт“ (10,8%), „Административни и обслужващи дейности“ (10,7%),  „ИТ“ (8%)  „Строителство“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (5,4%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,8%),  „Маркетинг и реклама“ (4%) и „Изкуство“ (1%).

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори - JobTiger - октомври 2023г.

Работа от вкъщи

От началото на годината броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа е намалял с 31% (3050 обяви по-малко). Разбира се, това е пряко свързано с по-малкия брой обяви в сектора „ИТ“,в който преобладават този тип предложения.

Спрямо м. септември отчитаме спад от 4% на тези обяви, като дял от общия брой те са 9%.

Дял на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа - JobTiger - октомври 2023г.

Разпределението на този тип предложения по сектори е, както следва: 54% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (18%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (15%) и „Търговия и продажби“ (7%).

Разпределение на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа по сектори - JobTiger - октомври 2023г.

Предлагане по градове

Обявите за работа е намалял във всички от водещите областни градове. В София спадът е 4%, а в останалите градове той е:  Пловдив (-13%), Варна (-7%), Бургас (-11%), Русе (-10%) и Стара Загора (-13%).

Като дялово разпределение в гр. София обявите са 45%, а в останалите градове са, както следва: Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Дялово разпределение на обявите за работа по градове - JobTiger - октомври 2023г.

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

Свързани публикации