Ръст на обявите за работа в почти всички сектори през септември 2022г.

Ръст на обявите за работа в почти всички сектори през септември 2022г.

Секторът „ИТ“ е с 18% спад на предложенията спрямо 2021г.

Броят на обявите за работа през м. септември е нараснал с 4% спрямо предходния м. август. Предложенията са с 1800 повече, като общият им брой възлиза на почти 49 000. На годишна база също се наблюдава ръст от 3% (спрямо м. септември 2021г.).

Публикувани обяви за работа по дни - Jobtiger - септември 2021г. / септември 2022г.

Ръст на обявите се наблюдава и в почти всички сектори, като единствено изключение прави „Хотелиерство и ресторантьорство“. Обявите в него са с близо 500 по-малко от предходния месец – спад от 7%.

При останалите сектори тенденцията е обратна. С най-голям брой са се увеличили предложенията в „Търговия и продажби“ (650 предложения повече, 6% ръст), „Административни и обслужващи дейности“ (400 предложения повече, 9% ръст) и „ИТ“ (320 предложения повече, 1% ръст).

След тях се нареждат секторите „Строителство“ (260 предложения повече, 11% ръст), „Логистика и транспорт“ (250 предложения повече, 6% ръст), „Маркетинг и реклама“ (215 предложения повече, 15% ръст), „Здравеопазване и фармация“ (205 предложения повече, 11% ръст), „Производство“ (180 предложения повече, 2% ръст) и „Счетоводство, одит, финанси“ (45 предложения повече, 2% ръст).

На годишна база също наблюдаваме ръст на обявите във всички сектори. И тук има едно изключение, като то е в сектора „ИТ“. Спадът на предложенията в него спрямо м. септември 2021г. е 18% или 1300 предложения по-малко.

Бихме могли да тълкуваме тази тенденция, от една страна, с нормализирането на търсенето на кадри в този сектор след активното „презапасяване“  през пандемичните 2020г. и 2021г и от друга – с обявеното временно „замразяване“ на подбора на кадри (hire freeze) в индустрията от редица технологични компании в страната и по света.

Дялово разпределение

С най-голям дял на предложенията продължава да бъде секторът „Търговия и продажби“ с 23%, следван от секторите „Производство“ (16%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (13%).

След тях се нареждат секторите „ИТ“ (12%), „Административни и обслужващи дейности“ (10,2%), „Логистика и транспорт“ (10%),  „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,3%), „Здравеопазване и фармация“ (4,2%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори - JobTiger - септември 2022г.

Работа от вкъщи

През м. септември предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са се увеличили с 4% (200 предложения повече). Те са малко над 5000 за страната или 12% от общия брой обяви.

Дял на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа - JobTiger - август 2022г.

Като разпределение по сектори повече от половината предложения или 63% са в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (16%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (15%) и „Търговия и продажби“ (6%).

Разпределение на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа по сектори - JobTiger - септември 2022г.

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове се е увеличил с 1%. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (3%), Пловдив (-0,2%), Варна (-4%), Бургас (-2%), Русе (1%) и Стара Загора (4%).

Като дял броят на предложенията в тях е 73% от всички обяви, а разпределението във всеки от градовете е:  София (45%), Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (3,3%), Русе (2,9%) и Стара Загора (2,5%).

Дялово разпределение на обявите за работа по градове - JobTiger - септември 2022г.

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през септември се е увеличил с 5% или малко повече от 100 предложения повече. Общият брой на този тип обяви  е около 2400 – 6% дял от всички обяви.

Дялово разпределение на обявите за работа, подходящи за бежанци - JobTiger - септември 2022г.

Екипът на JobТiger ще продължи да ви държи в течение на тенденциите с редовния си анализ на динамиката при предложенията за работа у нас.

Свързани публикации