Обяви за работа в ситуация на COVID-19 – месец втори

Обяви за работа в ситуация на COVID-19 – месец втори

Два месеца след обявяването на извънредно положение в България се наблюдава стабилизиране в негативната тенденция на публикувания брой обяви във водещите сайтове за работа в страната.

Все още броят на публикуваните обяви към 8 май 2020 г. е с цели 53% по-нисък от този към същата дата през 2019 г. Въпреки това се наблюдава лек ръст от 3% спрямо предходния месец април 2020 г., в който спадът беше най-драстичен (-66% спрямо април 2019 г.)

Подобна е тенденцията в световен мащаб, като България се нарежда сред челните позиции с най-голям общ спад в публикуваните обяви за работа спрямо предходната година.

Нова Зеландия -64%
Великобритания -54%
Австралия -54%
България -53%
Ирландия -49%
Канада -49%
Франция -45%
САЩ -39%
Италия -38%
Холандия -35%
Белгия -27%
Германия -23%
Сингапур -22%

Данни към 1 май 2020 г.
Източник: Indeed
(стойностите за България са добавени към официалната справка)

 

Интересно наблюдение е, че през изминалия 1 месец (април-май 2020 г.) се е увеличил броят на обявите в някои от най-силно засегнатите от пандемията сектори Хотели и ресторантьорство (близо двоен ръст в броя на обявите – 90%), Строителство (ръст от 41%) и Производство (ръст от 9%).

За същия период в секторите Информационни технологии и Здравеопазване/Фармация се отчита спад на публикуваните обява със съответно -17% и -11%.

 

За други сектори като Административни дейности, Изкуство и култура и Маркетинг броят на обявите спрямо миналия месец април остава непроменен.

 

Данните, които събрахме за първия месец от обявяването на извънредно положение в България, може да проверите тук: http://jobtiger.tv/hr-industriya/kak-se-otrazyava-covid19-na-obyavite-za-rabota

Публикации от серията