Обявите през юни  – стабилни макар и с лек спад

Над двоен ръст на обявите в ИТ сектора на годишна база

 Jobstats_June_2021

Обявите за работа през юни са спаднали с 4% спрямо тези в предходния месец май. Тогава наблюдавахме рекорден брой и въпреки лекия спад през юни броя на обявите все още надвишава този от март 2020 г., точно преди началото на пандемията.

Общият брой обяви за работа през юни надхвърля 50 000, като се е увеличил с 67% на годишна база.

Jobstats_June_2021_1

Търсенето на кадри по сектори

За пръв път от началото на годината се наблюдава спад в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“. Всеки месец наблюдавахме двуцифрен ръст на обявите в него, но през юни те са намалели с 13% спрямо май.

Останалите сектори, в които наблюдаваме спад през юни, са: „Търговия и продажби“ (-7%), „Маркетинг и реклама“ (-6%), „Здравеопазване и фармация“ (-5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (-4%) и „Производство“ (-2%).

Не всички сектори отчитат спад на обявите. При сектора „Административни дейности“ броят им е нараснал с 4% на месечна база. Ръст от 2% се наблюдава и във всеки от секторите „ИТ“, „Строителство“ и „Логистика и транспорт“.

Дяловото разпределение по сектори през юни остава непроменено. Секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ заемат челните позиции, съответно с 22% и 20% дял от общия брой обяви.

След тях са секторите „Производство“ (15%)  „ИТ“ (11%), „Логистика и транспорт“ (10%), „Административни дейности“ (9%), „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%), „Здравеопазване и фармация“ (3,2%), „Маркетинг и реклама“ (2,8%) и „Изкуство“ (1%).

Jobstats_June_2021_2

При сравнение на обявите на годишна база, наблюдаваме двуцифрен и трицифрен ръст във всички сектори.

Той е най-голям в сектора „ИТ“, където броят на предложенията за работа е нараснал с цели 110% спрямо юни 2020г.  От началото на пандемията „ИТ“ бе сред най-стабилните сектори, като отразихме спад на обявите в него единствено през месеците на втория локдаун (ноември и декември 2020 г.), когато негативно бяха повлияни и всички останали сектори.

Втори и трети по ръст са секторите „Логистика и транспорт“ и „Производство“, в които обявите са нараснали почти двойно, съответно с 96% и 91%. Следват секторите „Счетоводство, одит, финанси“ (90%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (83%),  „Търговия и продажби“ (78%), „Маркетинг и реклама“ (74,3%), „Административни дейности“ (73,9%), „Изкуство“ (61%), „Строителство“ (35%) и „Здравеопазване и фармация“ (15%).

Jobstats_June_2021_3

Предлагане по градове

Обявите за работа в София са възлизат на 42% от общия брой, цифрите за останалите водещи областни градове са както следва: Пловдив (9%), Варна (10%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (2%). Заедно те съставляват 70% от всички предложения в страната.

Jobstats_June_2021_4

Броят на обявите в тези градове е намалял с 3%, като във всеки един от тези градове спада е: София (-2%), Пловдив (-7%), Варна (-2%), Бургас (-9%) и Стара Загора (-4%). Единствено изключение прави град Русе, в който предложенията са нараснали с 1%.

Jobstats_June_2021_5

С настъпилите летни месеци и време за отдих и почивка, очакванията са някои от работодателите да забавят своите процеси на подбор на персонал и обявите да продължат да намаляват. Този спад ще бъде лек, като въпреки него обявите ще задържат своите високи нива от преди пандемията.

Екипът на  JobТiger ще продължи да ви държи в течение на тенденциите с редовния си анализ на динамиката при предложенията за работа у нас.

Публикации от серията